Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Jana Pavāre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Prakses rotācijas mērķis ir konsolidēt un nostiprināt līdzšinējās studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas dažādos studiju gados RSU studiju programmas ''Medicīna'' ietvaros, lai sagatavotu studējošos turpmākam ārsta praktiskam darbam.
Prakses rotācija ir praktisks un ārstniecības komandās integrējošs medicīnas studiju organizācijas formāts.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas, kas apgūtas preklīniskajos un klīniskajos studiju kursos.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs ieguvis zināšanas un spēs analizēt un izprast dažādu profilu pacientu klīniskās, laboratorās un vizuālās izmeklēšanas metodes. Būs ieguvis zināšanas par neatliekamās palīdzības principiem dažadu situāciju gadījumos. Zinās un atpazīs dažādu slimību simptomus un darbības algoritmus – izmeklēšanas un ārstēšanas taktiku, zinās ieteikt pierādījumos pamatotas rekomendācijas, zinās pielietot kritisko domāšanu un sintezēt zināšanas.

Prasmes

Pratīs ievākt anamnēzi, veikt pacientu apskati, fizikālo izmeklēšanu, nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un terapiju, noteikt pacienta diagnozi, izglītot pacientu par veselības un slimības profilakses jautājumiem, sniegt neatliekamo palīdzību, noformēt medicīnisko dokumentāciju, lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, ievērot vispārējo un profesionālo ētiku, organizēt savu un komandas darbu.

Kompetences

Studiju kursa iegūtās kompetences ļaus mērķtiecīgi un strukturēti noskaidrot pacienta anamnēzi, ļaus sasaistīt patoloģisko procesu dažādos komponentus un simptomātiku, kas to ietekmē, ļaus izvērtēt pacienta veselības stāvokli, interpretēt atbilstību normai un novirzi no tās, un attiecināt atradni un konkrēto situāciju, un pieņemt lēmumu par tālāko rīcības taktiku. Ļaus atpazīt akūtus stāvokļus medicīnā, organizēt savlaicīgu palīdzības sniegšanu, ļaus interpretēt dažādu izmeklējumu rezultātus un formulēt atbilstošo slēdzienu, plānot ārstēšanas taktiku. Iegūtās kompetences ļaus veikt attiecīgajam patoloģiskajam stāvoklim atbilstošās manipulācijas, aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF12MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsObligāts
Medicīna, MF11MaģistrsObligāts
Pediatrija, MFp11MaģistrsObligāts