Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gaida Krūmiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:RAK_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Rentgenoloģija un radioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gaida Krūmiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Radioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ardis Platkājis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas15
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas15
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts studiju kurss "Radioloģijas pamati" 3.studiju gadā.
Mērķis:
Izvēles priekšmeta mērķis ir padziļināt studentu zināšanas un praktiskās iemaņas ultrasonogrāfijas tehnikas apgūšanā un vēdera dobuma ultrasonogrāfijas pamatos, spēt atrast un atpazīt anatomiskās struktūras un orgānus, kā arī apskatīt biežāk sastopamās patoloģijas iepriekš sagatavotas prezentācijas attēlos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadnodarbība. Urīnizvadsistēmas US.Nodarbības1.00prakses vieta
2Gremošanas sistēmas parenhimatozo orgānu un liesas US.Nodarbības1.00prakses vieta
3Vēdera dobuma asinsvadu US.Nodarbības1.00prakses vieta
4FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) protokols politraumas pacientiem.Nodarbības1.00prakses vieta
5Iegūto zināšanu un praktisko iemaņu apkopošana. Ieskaite.Nodarbības1.00prakses vieta
6Individuāla praktiskā apmācība pasniedzēja uzraudzībā - urīnizvadsistēmas US.Nodarbības1.00prakses vieta
7Individuāla praktiskā apmācība pasniedzēja uzraudzībā - gremošanas sistēmas parenhimatozo orgānu un liesas US.Nodarbības1.00prakses vieta
8Individuāla praktiskā apmācība pasniedzēja uzraudzībā - vēdera dobuma asinsvadu US.Nodarbības1.00prakses vieta
9Individuāla praktiskā apmācība pasniedzēja uzraudzībā - FAST protokols politraumas pacientiem.Nodarbības1.00prakses vieta
10Praktisko iemaņu un iegūto zināšanu apkopošana. Ieskaite.Nodarbības1.00prakses vieta
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti uz praktiskajām nodarbībām nāk iepriekš sagatavojušies, izskatot un izprotot viņiem izsūtītos mācību materiālus.
Vērtēšanas kritēriji:
Pēdējā nodarbībā notiks praktiskā ieskaite, kuras laikā studentiem būs jānodemonstrē kursa ietvaros apgūtās praktiskās iemaņas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Padziļinātas studentu zināšanas abdominālajā ultrasonogrāfijā, spējot atrast un atpazīt anatomiskās struktūras un orgānus, kā arī apskatītas biežāk sastopamās patoloģijas vēdera dobumā.
Prasmes:Iegūtas praktiskās pamatiemaņas vēdera dobuma ultrasonogrāfijā, spējot atrast un atpazīt anatomiskās struktūras un orgānus vēdera dobumā.
Kompetences:Studenti būs spējīgi iegūtās pamatzināšanas abdominālajā ultrasonogrāfijā nodot tālāk citiem ieinteresētajiem studentiem, viņus praktiski apmācot.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ultrasound Technique - Start Radiology
Papildus literatūra
1Ultrasound cases