Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gints Krāģis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gints Krāģis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Zobu protezēšanas katedra, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, LV-1007, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas45
Kopā kontaktstundas61
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas45
Kopā kontaktstundas59
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā fizika ar biomateriāliem, vispārējā medicīniskā ķīmija, angļu valoda.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un izpratni par zobu protēžu veidiem, biomehāniku un biomateriāliem, kā arī iegūt praktiskās iemaņas klīniskajam darbam, strādājot uz stimulatoriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads zobu protezēšanā.Lekcijas1.00auditorija
2Zobu zaudēšana.Lekcijas1.00auditorija
3Zobu slīpēšana-biomehāniskie un estētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
4Pagaidu kroņu/tiltu materiāli, izgatavošanas tehnikas un cementēšana.Lekcijas1.00auditorija
5Nospiedumu materiālu iedalījums, nospiedumu ņemšanas tehnikas NPP.Lekcijas1.00auditorija
6MK kroņu/tiltu konstrukcijas pamati.Lekcijas1.00auditorija
7Pilna keramikas restaurācija.Lekcijas1.00auditorija
8Cementu veidi, MK kroņu/tiltu cementēšana.Lekcijas1.00auditorija
9Ievads zobu protezēšanā, zobu aizvietošanas indikācijas un galvenie veidi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Iekārtas, instrumenti, materiāli NPP preklīnikā. Darba drošības un infekcijas kontroles pamati. Zobu slīpēšanas biomehānikas pamati. Incisīva slīpēšanas demonstrācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Centrālā incisīva (d 11) slīpēšana metālkeramikas kronim. Metālkeramikas kroņa struktūra. Patstāvīgais darbs: d11 slīpēšana virtuālajā vidē (MOOG).Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Kontroldarbs. Incisīva slīpēšanas pabeigšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Kanīnu (d 13) slīpēšana metālkeramikas kronim. Patstāvīgais darbs: d13 slīpēšana virtuālajā vidē (MOOG).Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Referāts: pagaidu kroņu izgatavošanas tehnikas un materiāli. Patstāvīgais darbs: kanīna slīpēšanas pabeigšana metālkeramikas kronim un pagaidu kroņa izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Kolokvijs: augšžokļa priekšzobu slīpēšana metālkeramikas kroņiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Premolāra (d 14) slīpēšana metālkeramikas kroņa izgatavošanai. Patstāvīgais darbs: d14 slīpēšana virtuālajā vidē (MOOG).Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Premolāra slīpēšana (turpinājums) un pagaidu kroņa izgatavošana. Molāru grupas zobu (d 16) slīpēšana. Patstāvīgais darbs: d16 slīpēšana virtuālajā vidē (MOOG).Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Molāru grupas zobu slīpēšanas turpinājums un pagaidu kroņa izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Kolokvijs: augšžokļa sānu zobu slīpēšana metālkeramikas kroņiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Priekšzobu slīpēšana apakšžoklī (3.kvadrantā) un pagaidu kroņa izgatavošana. Patstāvīgais darbs: priekšzoba slīpēšana virtuālajā vidē (MOOG).Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Kontroldarbs. Premolāru (d 34) slīpēšana apakšžoklī un pagaidu kroņa izgatavošana. Patstāvīgais darbs: d34 slīpēšana virtuālajā vidē (MOOG).Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Molāru (d 36) slīpēšana apakšžoklī un pagaidu kroņa izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Kolokvijs: matricas izgatavošana, zoba slīpēšana un pagaidu kroņa izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Tiltveida protēzes: konstrukcijas biomehāniskie pamatprincipi. Ārstēšanas plānošanas pamatprincipi pie nelieliem zobu rindas defektiem. Metālkeramikas tiltu izgatavošanas klīniski-laboratoriskie posmi. Starpdaļu veidi.Lekcijas1.00auditorija
25Metālkeramikas kroņu biomehāniskie aspekti, klīniski-laboratoriskie izgatavošanas posmi.Lekcijas1.00auditorija
26Bezmetāla keramikas kroņi, to veidi.Lekcijas1.00auditorija
27Algināti un ģipša produkti.Lekcijas1.00auditorija
28Cementi un cementēšanas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
29Elastīgo nospieduma materiālu veidi. Elastomēri, A-silikona veidi, pielietojums nospiedumu ņemšanai.Lekcijas1.00auditorija
30Iespējamās neveiksmes un komplikācijas, izgatavojot kroņus un tiltus.Lekcijas1.00auditorija
31Zobu slīpēšana metālkeramikas tilta izgatavošanai augšžoklī. Patstāvīgais darbs: algināta nospiedums no fantoma žokļa ar viena sānu zoba trūkumu 2.kvadrantā un pretējā žokļa nospiedums, ģipša veiduļu atliešana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
32Trūkstošā zoba uzvaskošana uz ģipša veiduļa.Nodarbības1.00klīniskā bāze
33Matricas izgatavošana un zobu slīpēšana 3 vienību metālkeramikas tiltam 2.kvadrantā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
34Kontroldarbs. Zobu slīpēšanas turpinājums, pagaidu tilta izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
35Referāts: Nospieduma tehnikas un materiāli metālkeramikas tilta izgatavošanai. Patstāvīgais darbs: Nospieduma ņemšana putty-wash tehnikā ar standarta karoti, sakodiena reģistrs un algināta nospiedums pretējam žoklim. Dokumentu noformēšana laboratorijas darbam (1 nospiedums).Nodarbības1.00klīniskā bāze
36Referāts: laboratorijas etapu pārskats. Krāsas noteikšanas tehnikas. Tilta karkasa laikošana un krāsas noteikšana. Laikošana “biskvīta” fāzē un gatava tilta nodošana. Demonstrācijas darbi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
37Kontroldarbs. Zobu slīpēšana metālkeramikas tilta izgatavošanai apakšžoklī. Patstāvīgais darbs: algināta nospiedums no fantomu žokļa ar 1 zoba trūkumu 4.kvadrantā un pretējā zokļa nospiedums, veiduļu atliešana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
38Kolokvijs: Metālkeramikas tilta izgatavošanas klīniski-laboratoriskie etapi, materiāli.Nodarbības1.00klīniskā bāze
39Trūkstošā zoba uzvaskošana un individuālās nospieduma karotes izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
40Zobu slīpēšana un pagaidu tilta izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
41Patstāvīgā darba turpinājums, nospiedums tilta izgatavošanai ar individuālo karoti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
42Referāts: cementu veidi, to izvēles kritēriji pagaidu un pastāvīgajai cementēšanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
43Kontroldarbs. Pagaidu tilta cementēšana. Patstāvīgais darbs: zobu slīpēšana tilta izgatavošanai priekšzobu rajonā (augšžoklis).Nodarbības1.00klīniskā bāze
44Slīpēšanas pabeigšana un pagaidu tilta izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
45Kolokvijs. Patstāvīgs darbs: zobu slīpēšana 3 vienību tiltam, pagaidu tilta izgatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba ietvarā studējošie var uzlabot savas manuālās prasmes, izmantojot virtuālos zobārstniecības simulatorus, kā arī norādītos laikos veikt preklīnikā konkrētus darba veidus, sagatavojoties plānotajai nodarbībai. Pēc e-studijās norādītā saraksta apgūt teoriju un izlasīt ieteiktās publikācijas, kuru izpratne tiks kontrolēta ar e-testiem nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
2. studiju gads 3. semestris Kritēriji ieskaites saņemšanai: 1. RSU Studiju reglamenta un vispārējo noteikumu pirmsklīniskās apmācības telpās prasību ievērošana, 2. Sekmīgi veikts praktiskais darbs (vismaz 1 sekmīgi noslīpēts zobs no katras zobu grupas 1. un 3. kvadrantā (kopā 8) un izgatavots pagaidu kronītis, 3. Sekmīgi kontroldarbi (2 gab.), 4. Sekmīgi nokārtoti 3 kolokviji, 5. Veikts patstāvīgais darbs virtuālajā vidē (MOOG), 6. Aktīva līdzdalība referātu sagatavošanā. 2. studiju gads 4. semestris Kritēriji ieskaites saņemšanai: 1. RSU Studiju reglamenta un vispārējo noteikumu pirmsklīniskās apmācības telpās prasību ievērošana, 2. Sekmīgi veikts praktiskais darbs (noslīpēti zobi 3 vienību tilta izgatavošanai 2. un 4.kvadrantā un izgatavoti pagaidu tilti), 3. 3 kontroldarbu sekmīga nokārtošana, 4. 2 kolokviju sekmīga nokārtošana, 5. Aktīva līdzdalība referātu sagatavošanā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs veikt sekojošas manipulācijas: zobu slīpēšanu atbilstoši biomehānikas principiem, pagaidu kroņu izgatavošanu, nospiedumu ņemšanu visiem darba veidiem, sakņu inleju modelēšanu, sakodiena augstuma reģistrāciju, gan kroņu, gan lieto protēžu karkasu laikošanu, zobu uzstādījuma laikošanu, gatavu protēžu korekcijas un kroņu un neizņemamu protēžu cementēšanu, kā arī vienkārša ārstēšanas plāna noformēšanu un protēžu dizaina zīmēšanu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs pamatot klīnikā veicamo manipulāciju nepieciešamību, to veikšanai izmantojamo instrumentu un materiālu izvēli, kā arī spēs kritiski novērtēt savas neveiksmes un ārstēšanu saistītos riskus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1An Introduction to the Fixed Prosthodontics, p. 16-42. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed). Quintessence Publ. Co Inc., 2012.
2Treatment planning for the Replacement of Missing Teeth, p. 191-233. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed). Quintessence Publ. Co Inc., 2012.
3Principles of Tooth Preparations, p. 299-345. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed). Quintessence Publ. Co Inc., 2012.
4Goodacre C.J. Designing tooth preparations for optimal success. Dent Clin N Am 2004; 48: 359-385.
5Parker M.H. Resistance form in tooth preparation. Dent Clin N Am 2004; 48: 387-396.
6Preparations for Full Coverage Crowns, p. 354-368. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed).
Papildus literatūra
1Metal Ceramic Restorations, p. 1081-1136. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed). Quintessence Publ. Co Inc., 2012.
2Provisional Restorations, p. 577-645. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed). Quintessence Publ. Co Inc., 2012.
3Gratton D.G., Aquilino S.A. Interim Restorations. Dent Clin N Am 2004; 48: 487-497.
4Fluid Control and Soft Tissue Management, p. 646-700. In: Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 4th ed. Schillingburg H.T.(ed). Quintessence Publ. Co Inc., 2012.
5Donovan T.E., Chee W.W.L. Current concepts in gingival displacement. Dent Clin N Am 2004; 48: 433-444.
6Donovan T.E., Chee W.W.L. A review of contemporary impression materials and techniques. Dent Clin N Am 2004; 48: 445-470.