Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Linards Grieznis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_020LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Linards Grieznis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Zobu protezēšanas katedra, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, LV-1007, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas92
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā fizika ar biomateriāliem, vispārējā medicīniskā ķīmija, angļu valoda. Pēc 6.semestra arī zināšanas kardioloģijā, endodontijā, periodontoloģijā un mutes ķirurģijā.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un izpratni par zobu protēžu veidiem, biomehāniku un biomateriāliem, kā arī iegūt praktiskās iemaņas klīniskajam darbam, strādājot uz stimulatoriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Protezēšana uz zobu implantātiem.Lekcijas2.00auditorija
2Indikācijas un kontraindikācijas implantu protezēšanai.Lekcijas1.00auditorija
3Endodontiski ārstētu zobu novērtēšana un devitālu zobu atjaunošana.Lekcijas1.00auditorija
4Sakņu inlejas.Lekcijas1.00auditorija
5Izmeklēšana un diagnostika zobu protezēšanā. Ārstēšanas plānošanas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
6Mutes dobuma sagatavošana protezēšanai. Dažādu protēžu veidu plānošana un etapi klīnikā. Gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
7Estētika protezēšanā. Metālkeramika, porcelāni, „bezmetālkeramikas kroņi”, Cirkonija oksīds u.t.t.Lekcijas1.00auditorija
8Incisīvu, kanīnu grupas zobu slīpēšanas pamatprincipi protezēšanai ar metālkeramiskajiem kroņiem. Pagaidu kroņu izgatavošana. Zobu slīpēšana virtuālā vidē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Premolāru, molāru grupas zobu slīpēšanas pamatprincipi protezēšanai ar metālkeramiskajiem kroņiem. Pagaidu kroņu izgatavošana. Zobu slīpēšana virtuālā vidē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Uz implantiem balstīto zobu protēžu konstrukcijas. Alginātu nospiedumu tehnika individuālo nospieduma karošu izgatavošanai implantaloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Individuālo nospieduma karošu izgatavošanas tehnika nospieduma iegūšanai pēc atvērtās un slēgtās metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Silikona nospieduma metodika pēc atvērtās un slēgtās metodes uz implantiem balstīto fiksēto zobu protēžu izgatavošanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Silikona nospieduma metodika pēc atvērtās un slēgtās metodes uz implantiem balstīto izņemamo zobu protēžu izgatavošanai. Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Sakņu inlejas. Sakņu inleju izgatavošanas metodika viensakņu zobiem pēc tiešās metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Sakņu inleju izgatavošanas metodika daudzsakņu zobiem pēc tiešās metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Pagaidu kroņa un pagaidu sakņu inlejas izgatavošanas tehnika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Sakņu inleju izgatavošana pēc netiešās metodes. Nospieduma metodika. Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Kombinēto zobu protēžu dizains. Algināta nospiedumi un sakodiena vaļņu (uz cietās bāzes) izgatavošanas tehnika kombinēto protēžu izgatavošanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Sakodiena noteikšanas metodika kombinēto zobu protēžu izgatavošanai, mākslīgo zobu uzstādīšanas pamatprincipi, matricas iegūšanas tehnika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Balsta zobu slīpēšanas metodika kombinēto zobu protēžu izgatavošanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Balsta zobu slīpēšanas metodika kombinēto zobu protēžu izgatavošanai. Pagaidu kroņu izgatavošanas tehnika. Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Klīniski-laboratorisko posmu pārskats izņemamo totālo zobu protēžu izgatavošanai. Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba ietvarā studējošie var uzlabot savas manuālās prasmes, izmantojot virtuālos zobārstniecības simulatorus, kā arī norādītos laikos veikt preklīnikā konkrētus darba veidus, sagatavojoties plānotajai nodarbībai. Pēc e-studijās norādītā saraksta apgūt teoriju un izlasīt ieteiktās publikācijas, kuru izpratne tiks kontrolēta ar e-testiem nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Visu periodu - aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, praktiskajās nodarbībās vērtējums par katru veikto manipulāciju un e-tests par teorijas jautājumiem. 3 kolokviji – vērtējums par noslīpētu zobu un pagaidu kroņa izgatavošanu, kā arī teorijas jautājumi par semestrī apgūto tematiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Studenti spēs izveidot vienkāršu ārstēšanas plānu zobu protezēšanā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs veikt sekojošas manipulācijas: zobu slīpēšanu atbilstoši biomehānikas principiem, pagaidu kroņu izgatavošanu, nospiedumu ņemšanu visiem darba veidiem, sakņu inleju modelēšanu, sakodiena augstuma reģistrāciju, gan kroņu, gan lieto protēžu karkasu laikošanu, zobu uzstādījuma laikošanu, gatavu protēžu korekcijas un kroņu un neizņemamu protēžu cementēšanu, kā arī vienkārša ārstēšanas plāna noformēšanu un protēžu dizaina zīmēšanu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs pamatot klīnikā veicamo manipulāciju nepieciešamību, to veikšanai izmantojamo instrumentu un materiālu izvēli, kā arī spēs kritiski novērtēt savas neveiksmes un ar ārstēšanu saistītos riskus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H.T. Schillingburg. Quintessence Publishing Co., 1997
2Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses. G.A. Zarb, C.L. Bolender, S.E. Eckert, A.H. Fenton, Mosby, 2003
3Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. D. Phoentix, D. R. Cagna, C.F. Defreest, Quintessence Pub Co, 2008.
4Contemporary Fixed Prosthodontics. S.F. Rosenstiel, M.F. Land, J. Fujimoto, Mosby, 2006
5Dental Materials: Properties and Manipulation. J. M. Powers, J. C. Wataha, Mosby, 2007
Papildus literatūra
1Implants and Restorative Dentistry. G.M. Scortecci, C.E. Misch. K.U. Benner, Martin Dunitz, 2001.
Citi informācijas avoti
1The International Journal of Prosthodontics ISSN: 0893-2174
2The Journal of Prosthetic Dentistry. ISSN:0022-3913
3Clinical Oral Implants Research. ISSN:0905-7161
4European Journal of Oral Sciences. ISSN:0909-8836