Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jekaterina Pankova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt zināšanas par biznesa procesu būtību, to pārvaldības nepieciešamību veiksmīgai uzņēmuma darbībai un attīstībai. Sekmēt prasmju apguvi biznesa procesu vadībā, balstoties uz "Lean" un "Six Sigma" metodoloģijām, to metodēm un prakstiskiem piemēriem jaunu biznesa procesu uzbūvē, esošo uzņēmumu procesu analīzē un uzlabojumu veikšanā.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un matemātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par biznesa procesu analīzes metodēm: vērtību nepievienojošo darbību, procesa zudumu identificēšanu un likvidēšanu; procesa vizualizēšanu – procesa kartes izstrādi; procesa galveno darbības rādītāju mērījumu veikšanu; procesa plūsmas sakārtošanu; problēmu cēloņu novēršanu; procesu risku analīzi. Studējošie apgūs efektīvas metodes jaunu vai uzlabotu biznesa procesu, nepārtrauktu uzlabojumu kultūras ieviešanai un pārmaiņu vadībai uzņēmumā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs identificēt, vizualizēt un analizēt uzņēmuma biznesa procesus, izstrādāt uzlabotu procesu scenārijus, veicot to salīdzinošo analīzi, kā arī sniegt priekšlikumus uzlabojumu ieviešanai. Studējošie pratīs izstrādāt jaunu vai uzlabotu procesu ieviešanas plānus, kā arī pārzinās efektīvas komunikācijas principus, ieviešot pārmaiņas uzņēmumā.

Kompetences

Studējošie iegūs kompetenci biznesa procesu vadībā, jaunu procesu izstrādē un esošo procesu uzlabošanā balstoties uz "Lean" un "Six Sigma" metodoloģijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle