Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Kristīne Kisnica
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Profesionālās komunikācijas treniņā pilnveidot prasmes saskarsmei ar klientu/pacientu, piederīgajiem un kolēģiem. Attīstīt iemaņas sarunā ar pacientu ievākt anamnēzi un identificēt pacienta galvenās problēmas; pielietot atbilstošus saskarsmes principus noteiktām pacientu grupām un personības tipiem; atpazīt konfliktu, konflikta pazīmes, novērtēt konflikta nozīmi un pielietot tā risināšanas prasmes; atpazīt un novērtēt profesionālās izdegšanas riskus un īsi aprakstīt tās profilakses iespējas.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa rezultātā, studenti spēs:
• raksturot saskarsmes komponentus, kas ir pamatā kontakta dibināšanai un uzturēšanai ar pacientu, ģimeni un kolēģiem;
• definēt konflikta pazīmes;
• uzskaitīt personības tipu galvenās pazīmes;
• aprakstīt izdegšanas riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus.

Prasmes

Studiju kursa rezultātā, studenti pratīs:
• lomu spēlēs pielietot aktīvo klausīšanos, profesionāli vadīt sarunu, ievācot anamnēzi un vadot motivējošo interviju;
• simulētās mācību situācijās pielietot konflikta risināšanas prasmes;
• identificēt situācijas, kas rada izdegšanas risku;
• izvērtēt savus resursus, izdegšanas riskus un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā.

Kompetences

• studenti diferencē komunikāciju ar dažādām pacientu grupām un personības tipiem un pamato/raksturo savu izvēli;
• atšķir dažādu konfliktsituāciju pazīmes, izmanto stratēģijas to risināšanai;
• izvērtē savus izdegšanas riskus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDita Role