Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot Labklājības un sociālā darba katedras studentu zināšanas un izpratni par komunikācijas procesu, komunikācijā iesaistītām pusēm, komunikācijas līdzekļiem, intervijas plānošanu un vadīšanu, konfliktu iedalījumu un risināšanu, publisko uzstāšanos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešams.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• aprakstīt komunikācijas jēdzienu;
• atpazīt komunikācijas līmeņus;
• apraksīt intervijas sagatavošanās procesu;
• izklāstīt konfliktu rašanos un risināšanas procesu;
• uzskaitīt konfliktu iedalījumu;
• uzskaitīt komunikācijas kanālus.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• novērtēt konfliktu attīstību un iespējamos risinājumus;
• sagatavot publisko uzstāšanos;
• pielietot komunikācijas iemaņas darbā ar klientu;
• plānot un sagatavot interviju ar klientu.

Kompetences

Spēj aprakstīt komunikācijas būtību un procesu, informācijas kodēšanas un dekodēšanas procesu. Spēj identificēt konfliktu tipus un iespējamos risināšanas variantus. Spēj aprakstīt nepieciešamās darbības veiksmīgas intervijas un/vai sarunas un uzstāšanās sagatavošanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.