Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dagnija Staķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_075LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas12
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par sociālo darbu un sociālās drošības sistēmu Latvijā; zināšanas par sociālā darba prakses līmeņiem; zināšanas par sociālā darba organizāciju; zināšanas par dažādu mērķa grupu klientiem; zināšanas par kvalitātes sistēmu vadību un zināšanas par psihosociālo palīdzību.
Mērķis:
Attīstīt un padziļināt profesionālās prasmes, balstoties uz jaunākajiem sasniegumiem sociālā darba nozares teorijā un praksē un „labās pieredzes” apguvi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses supervīzijaNodarbības2.00auditorija
2Prakses atskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Apmeklē prakses institūciju, pilda praksē paredzētos uzdevumus; piedalās prakses supervīzijā, strādā ar prakses dokumuntāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses institūcijas apmeklējums, līdzdalība prakses supervīzijā, iesniegta prakses dokumentācija, sagatavota prakses prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:- raksturot sociālās drošības sistēmu Latvijā; - izprast sociālā darba un sociālo pakalpojumu organizāciju prakses institūcijā - izprast sadarbības nozīmi un definēt tās veidošanas principus ar klientu un citām institūcijām; - aprakstīt kvalitātes vadības sistēmu prakses institūcijā; - izprast kvalitātes vadības sistēmu; - izprast sadarbības nozīmi un definēt tās veidošanas principus ar citām institūcijām.
Prasmes:- demonstrēt izpratni par profesionālo ētiku un vērtībām; - risināt ētiskās dilemmas; - plānot un organizēt intervences procesu; - vadīt domstarpību risināšanas procesu; - novērtēt problēmsituācijas un gadījuma dinamiku; - sadarboties ar klientu un citiem profesionāļiem; - analizēt kvalitātes vadības sistēmu prakses institūcijā.
Kompetences:Spēt vadīt domstarpību vai konfliktu risināšanas situāciju. Novērtēt kvalitātes vadības sistēmu konkrētā institūcijā un analizēt rezultātus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Institūciju dokumentācija.
2Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
3Likums „Par sociālo drošību.”
4www.likumi.lv
5www.vsaa.lv
6www.lm.gov.lv
Papildus literatūra
1Pašvaldību saistošie noteikumi.