Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Kristaps Circenis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par profesionālajiem faktoriem un riskiem veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem, liekot uzsvaru uz psihoemocionālajiem traucējumiem, attīstīt izpratni par profesionālo stresu, galā tikšanas mehānismu funkcionēšanu, preventīvo pasākumu būtību un pielietojuma nozīmi.

Priekšzināšanas

Vispārīgajā psiholoģijā, psihosomatiskajā medicīnā, sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas un spēs aprakstīt profesionālos faktorus veselības aprūpē, runāt par veselības aprūpes darbinieku arodsaslimšanām un riskiem, psihoemocionālajiem traucējumiem un preventīvajiem pasākumiem.

Prasmes

Studējošie spēs identificēt darba vides riska faktorus un iespējamos traucējumus veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izvērtēt darba vides riska faktoru ietekmi veselības aprūpē strādājošajiem, spēs ieteikt piemērotāko profilakses un palīdzības veidu indivīda un organizācijas līmenī.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsKristaps Circenis