Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anda Brinkmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_048LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Bioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Māszinības; Sabiedrības veselība; Zobārstniecība; Medicīnas pakalpojumi; Veselības vadība; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas21
Kopā kontaktstundas21
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, mikrobioloģija, ķīmija, bioķīmija, anatomija, histoloģija, embrioloģija, dentālā anatomija, profilakse zobārstniecībā I, profilakse zobārstniecībā II un sabiedrības veselības aprūpe. zobārstniecībā.
Mērķis:
Attīstīt prasmes un kompetences pacienta mutes veselības stāvokļa un saslimšanu riska novērtēšanai, praktizēt uz pierādījumiem balstītas neinvazīvas un mikroinvazīvas kariesa ārstēšanas un kontroles metodes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Anamnēzes un izmeklēšanas karte, kariesa attīstības stadijas, progresijas un aktivitātes pieraksts, instrukcijas pacientam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Kariesa diagnostika klīnikā, kariesa un periodonta saslimšanu riska noteikšana, ārstēšanas plāna sastādīšana (vismaz vienam pieaugušam pacientam un vienam bērnam).Nodarbības2.00klīniskā bāze
3Profilakses un ārstēšanas plāna izklāstīšana pacientam, zobu pulēšana, fluorīdu aplikācijas, silantu aplikācijas.Nodarbības2.00klīniskā bāze
4Studentu pacientu prezentācijas.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jāsagatavo vismaz 2 klīnisko gadījumu prezentācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
70% mutiskā eksāmena (divu pacientu klīnisko gadījumu prezentāciju) vērtējums + 30% referāta vērtējums (teorētiska klīniskā gadījuma apraksts).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosauks kariesa etioloģiskos un riska faktorus, indikatorus; izskaidros minētos terminus. Aprakstīs kariesa riska noteikšanas procesu. Raksturos un salīdzinās kariesa diagnostikas metodes. Raksturos kariesa, eroziju un periodonta saslimšanu profilakses metodes un līdzekļus, un to pielietošanu. Klasificēs un aprakstīs neinvazīvas un minimāli invazīvas kariesa ārstēšanas metodes.
Prasmes:Diagnosticēs kariesu ar dažādām metodēm, tās savstarpēji kombinējot un sintezējot iegūtos rezultātus; spēs uzstādīt diagnozi, novērtējot dažādas kariesa attīstības stadijas un aktivitāti. Aptaujās pacientu un pielietos palīgdiagnostikas metodes (siekalu testus, aplikuma novērtējumu, smaganu veselības pārbaudi, zobu cieto audu patoloģiju novērtējumu), lai noskaidrotu saslimšanu riska faktorus. Noteiks kariesa risku ar dažādām metodēm. Diferencēs kariesu, erozijas, abrāzijas, atrīcijas, abfrakcijas, iedzimtus un iegūtus zobu audu veidošanās (hipoplāzijas) un mineralizācijas (hipomineralizācijas) defektus. Sastādīs atbilstošu un individualizētu kariesa, citu zobu cieto audu un periodonta saslimšanu profilakses un ārstēšanas plānu. Komunicēs iegūtos izmeklēšanas rezultātus un ārstēšanas gaitu ar pacientu. Pielietos profilakses un neinvazīvās kariesa ārstēšanas metodes.
Kompetences:Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2015.
2Pitts N. “Detection, Assessment, Diagnosis and Monitoring of Caries” Karger, 2009
Papildus literatūra
1Sheiham A, James WP. Diet and Dental Caries: The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized. J Dent Res. 2015 Oct;94(10):1341-7.
2Simón-Soro A, Mira A. Solving the etiology of dental caries. Trends Microbiol. 2015 Feb;23(2):76-82.
3Senneby A, Mejàre I, Sahlin NE, Svensäter G, Rohlin M. Diagnostic accuracy of different caries risk assessment methods. A systematic review. J Dent. 2015 Dec;43(12):1385-93.
4Guerrieri A, Gaucher C, Bonte E, Lasfargues JJ. Minimal intervention dentistry: part 4. Detection and diagnosis of initial caries lesions. BDJ 2012;213(11):551–7.
5Gimenez T, Piovesan C, Braga MM, Raggio DP, Deery C, Ricketts DN, et al. Visual Inspection for Caries Detection A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res. 2015 Jul;94(7):895-904.
6Rugg-Gunn A. Dental caries: Strategies to control this preventable disease. Acta Med Acad. 2013 Nov;42(2):117-30.
7Silva N, Abusleme L, Bravo D, Dutzan N, Garcia-Sesnich J, Vernal R, Hernández M, Gamonal J. Host response mechanisms in periodontal diseases. J Appl Oral Sci. 2015 May-Jun;23(3):329-55.
8Fontana M, Young DA, Wolff MS, Pitts NB, Longbottom C. Defining dental caries for 2010 and beyond. Dent Clin North Am. 2010 Jul;54(3):423-40.
9Goldberg M. Understanding Dental Caries – from Pathogenesis to Prevention and Therapy. Springer, 2016.
10Kay E.J., Levine R. S., Stillman-Lowe C. Guide to Prevention in Dentistry: Including the Scientific Basis of Oral Health Education. British Dental Journal, 2004
11Edwina A. M. Kidd. Essentials of Dental Caries: The Disease and its Management (Kidd, Essentials of Dental Caries). Oxford University Press, 2005.
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas abonētās datu bāzes (Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Wiley Online Library, EBSCO, Dyna Med)
2https://www.icdas.org/
3https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fak…
4http://www.ada.org/en/
5http://www.aapd.org/
6http://www.cdafoundation.org/education/cambra