Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Veidot izpratni par projektu izstrādes un vadīšanas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju projekta vadīšanā, spēs izvērtēt galvenās projekta vadīšanas kompetences.

Prasmes

Pēc studiju kursa apguves studējošie pratīs strādāt komandā. Pratīs noteikt projekta kvalitātes kritērijus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu atbilstošu projekta idejai un izvirzītajiem mērķiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsDita Role
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsDita Role