Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Veidot izpratni par projektu izstrādes un vadīšanas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves, studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju projekta vadīšanā, spēs izvērtēt galvenās projekta vadīšanas kompetences.

Prasmes

Pēc studiju kursa apguves, studējošie pratīs strādāt komandā. Pratīs noteikt projekta kvalitātes kritērijus, vērtēt nozares vispārējo situāciju un datus, definēt nepieciešamības pamatojumu.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas, studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu atbilstoši projekta idejai un izvirzītajiem mērķiem un apjomam.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.