Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anda Rožukalne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par projekta vadības pamatnostādnēm un metodēm saskaņā ar projekta vadītāja profesijas standartu un atbilstoši starptautiskām projektu vadības profesionālās kompetences prasībām. Nodrošināt studentu prasmes projektu priekšlikumu (pamatojuma) sagatavošanā, projektu plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un noslēgšanā, lai īstenotu jaunrades un pētnieciskās ieceres projektus.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: “Ievads studijās un specialitātē”, "Ievads komunikācijas teorijās”.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie nosauc, definē un izskaidro:
• projekta pamatjēdzienus, projekta pārvaldības pamatnostādnes;
• projekta dažādu ieinteresēto pušu interešu koordināciju;
• projekta komandas izveidi un vadīšanu.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot, interpretē un apspriež:
• loģiskās struktūras metodes pielietojumu projekta pamatojuma izstrādē;
• projekta iekšējos un ārējos riska faktorus, pasākumus iekšējo risku mazināšanai un pieņēmumus ārējiem riskiem;
• projekta objektīvi kontrolējamos kritērijus, to pārbaudes metodes un informācijas avotus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie lieto, pārbauda un analizē:
• projekta koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu;
• projekta darba paketes un gaitas plānu.
Studējošie integrē, apvieno, kombinē un diskutē par:
• projekta dzīves cikla posmu plānošanu, projekta izmaiņu vadību;
• projekta norišu (darba uzdevumu), laiku un termiņu, ieguldījumu un izmaksu plānošanu un pārraudzību.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija5BakalaursIerobežota izvēleElīna Miķelsone
Fotogrāfija5BakalaursIerobežota izvēleElīna Miķelsone
Multimediju komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleElīna Miķelsone
Multimediju komunikācija7BakalaursIerobežota izvēleAgris Olmanis
Sabiedriskās attiecības5BakalaursIerobežota izvēleElīna Miķelsone
Žurnālistika5BakalaursIerobežota izvēleElīna Miķelsone