Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Mārtiņš Menniks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība; Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Veidot izpratni par projektu vadību, tehnikām, metodēm, instrumentiem, projekta uzbūvi, plānošanu un realizēšanu.

Priekšzināšanas

Menedžments, ekonomika, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, tiesību pamati

Rezultāti

Zināšanas

Students zinās: definēt projekta plānošanas posmus un aprakstīt to ietvaros veicamās darbības; izklāstīt ar projekta plānošanu un realizēšanu saistītos teorētiskos pieņēmumus; raksturot projektus pēc to pazīmēm un klasificēt projektu veidus.

Prasmes

Students spēs: patstāvīgi izvēlēties projekta tēmu; identificēt problēmu; veikt problēmsituācijas analīzi un argumentēti pamatot problēmu; konstruēt problēmai atbilstošu projekta uzbūvi; plānot projektā ietvertās aktivitātes; aprēķināt projekta izmaksas; uzskaitīt iespējamos riskus projekta īstenošanai un aprakstīt to novēršanas metodes.

Kompetences

Mērķtiecīgi saistīt projekta vadību ar sabiedrības veselību un veselības aprūpi, izstrādājot reālus projektu pieteikumus konkrētām vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsIerobežota izvēleMārtiņš Menniks
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsIerobežota izvēle