Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi projektu vadībā veiksmīgai uzņēmuma operatīvo un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Sekmēt prasmju apguvi projektu vadībā, balstoties uz "Prince2" un "Agile" metodoloģijām, kā arī starptautisko uzņēmumu labo praksi šo metožu pielietošanā, lai izstrādātu un ieviestu jaunus produktus, pakalpojumus vai citus risinājumus, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un izvirzītām prasībām.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa laikā studējošie iegūs pamatzināšanas par Prince2 un Agile projektu vadības metodoloģijām, kas ļaus veiksmīgi vadīt vai piedalīties projektu izstrādē un realizēšanā dažādu nozaru uzņēmumos.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs izstrādāt priekšlikumus projekta uzsākšanai, definēt prasības jauna produkta izstrādei, izstrādāt projekta plānu un deleģēt uzdevumus projekta komandas dalībniekiem, veiksmīgi pārvaldīt produkta izstrādes un ieviešanas procesus.

Kompetences

Studējošie apgūs zināšanas projekta priekšlikumu izstrādē, vairāku risinājumu alternatīvu izvērtēšanā, projekta organizēšanā, projekta dalībnieku atbildību noteikšanā, projekta plāna izstrādē, rezultātu kontrolē, projekta risku izvērtēšanā un pārvaldībā, kā arī darba grupas vadībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleRomāns Putāns
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleRomāns Putāns