Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eduards Krustiņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_034LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eduards Krustiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas normālajā anatomijā un histoloģijā, normālajā fizioloģijā un bioķīmijā, medicīnas fizikas pamatos, kā arī bioloģijas un ģenētikas pamatos.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes, lai studējošie spētu pastāvīgi novērtēt pacienta stāvokli un raksturot galvenās klīniskās problēmas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Slimnieka pamat- un palīg-izmeklēšanas metodes. Slimnieka problēmas (māsu diagnozes)Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Slimnieka sūdzības, anamnēze. Slimnieka aptaujas principi. Jēdziens par simptomiem un sindromiem, to lomu slimības diagnostikā un diferenciāldiagnozē.Lekcijas1.00auditorija
3Sistemātiska pieeja pacienta izmeklēšanai, ādas un gļotādu apskate, limfmezglu un vairogdziedzera palpācija), aptaukošanās novērtēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
4Pacienta vispārējā apskate: raksturīgākās ārējās slimību pazīmes (ķermeņa miesasbūves, sejas, ādas un nagu izmaiņas). Pacienta vispārējā apskate: raksturīgākās ārējās slimību pazīmes (ķermeņa miesasbūves, sejas, ādas un nagu izmaiņas). Endokrīnās sistēmas slimības. Hipofīzes un mērķa orgānu attiecības (hipofīzārās asis).Lekcijas1.00auditorija
5Plaušu slimnieka apskate un izmeklēšana (palpācijas, perkusijas un auskultācijas principi).Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Plaušu un sirds slimnieka sūdzības, anamnēze. Plaušu un sirds slimību simptomu mijiedarbība. EKG principi un akūtu koronāru patoloģiju pazīmes.Lekcijas1.00auditorija
7Sirds un asinsvadu slimnieku izmeklēšanas principi, asinspiediena mērīšana, pulsa novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Vēdera dobuma orgānu patoloģija, raksturīgākās sūdzības un pazīmes. Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija, tās izraisītās sūdzības. Koliku raksturojums un pazīmes. Augšējo un apakšējo urīnceļu infekcija. Glomerulonefrīti.Lekcijas1.00auditorija
9EKG interpretācijas principiNodarbības1.00klīniskā bāze
10Akūti stāvokļi un to pazīmes. Sarkanā karoga simptomi dažādās orgānu sistēmās.Lekcijas1.00auditorija
11Kuņga-zarnu trakta un aknu-žultsceļu izmeklēšanas principi (palpācija, perkusija un auskultācija)Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Nieru un urīnceļu izmeklēšanas pamatprincipi. GFĀ loma un aprēķināšanas principi. Urīna analīzes izvērtēšana (eritrocīti, leikocīti, cilindri, baktērijas).Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Endokrīno saslimšanu sindromi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Laboratoro asins analīžu novērtēšanas un interpretācijas principi. Anēmijas, trombocitopēnija, leikocitoze un leikopēnija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Asinsrades sistēmas slimību pazīmes (anēmijas, leikēmijas, limfomas).Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Simptomu un sindromu kombinācijas diferenciāldiagnozes veidošanā. Pazīmju jutība un specifiskums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Māsas, saskaņojot ar Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas nodaļu vecākajām māsām, veic slimnieku izmeklēšanu, nepieciešamības gadījumā, veic arī procedūras, pavada slimniekus uz izmeklējumiem, izskaidro procedūru būtību. Nobeidzot studiju programmu izvēlas slimnieku aprūpes plāna izstrādāšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
50% teorētiskās zināšanas un 50% praktiskās iemaņas
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosaukt subjektīvās izmeklēšanas daļas un biežākās pacienta sūdzības raksturojošos parametrus. Nosaukt pacienta vispārējo stāvokli (samaņu, barojumu) raksturojošās pazīmes, biežākās ādas izmaiņas. Raksturot orgānu savstarpējo novietojumu attiecībā pret ķermeņa virsmu. Nosaukt un aprakstīt biežākās plaušu, sirds-asinsvadu, gremošanas, izvadorgānu un asinsrades problēmu pazīmes. Nosaukt kritiskās sirdsdarbības, elpošanas un nieru funkcijas rādītāju vērtības. Raksturot slodzes un funkcionālo testu pamatprincipus. Nosaukt biežākos endokrīno orgānu funkcijas traucējumus, tos raksturojošās hormonu līmeņa pārmaiņas, un šo pārmaiņu biežākās pazīmes. Nosaukt glikozes vielmaiņas rādītājus un normas vērtības. Nosaukt biežāk izmantotās asiņu klīniskā un bioķīmiskā sastāva analīzes. Raksturot māsu profesijas standartu, funkcijas un lomas. Raksturot slimnieka aprūpes plāna sastādīšanas principus un nozīmi.
Prasmes:Prast iztaujāt slimnieku par viņa(-s) sūdzībām un anamnēzi. Prast novērtēt slimnieka samaņas pakāpi, orientāciju, barojumu, šķidruma balansu, ādas un gļotādu pārmaiņas. Prast veikt plaušu, sirds-asinsvadu, gremošanas, izvadorgānu, endokrīno un asinsrades sistēmu pamata izmeklēšanu, noteikt orgānu robežas. Prast veikt muskuļu un locītavu pārbaudi. Prast veikt 12 novadījumu EKG pierakstu un novērtēt tā pamat-rezultātus (ritma veids, sirdsdarbības frekvence). Prast pielietot Maslova vajadzību piramīdu prioritāro problēmu formulēšanai un aprūpes plāna sastādīšanai.
Kompetences:Patstāvīgi iztaujājot pacientu formulēt pacienta problēmas (māsu diagnozes). Pārbaudīt formulētās problēmas, veicot slimnieka objektīvo izmeklēšanu pa orgānu sistēmām – plaušu, kardiovaskulārā, gremošanas, izvadorgānu un asinsrades. Novērtējot biežākos klīniskos izmeklējumus – elektrokardiogrāfiju, spirometriju, asins un bioķīmiskās analīzes, apkopot iegūtos rezultātus slimību sindromos. Sastādīt slimnieka aprūpes plānu un izvirzīt problēmu risināšanas mērķus. Prast novērtēt biežāko saslimšanu pazīmes un komplikācijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Propedeitika. 4.izdevums, Prof. G.Orļikova redakcijā, 2010
2Rudzītis Kristaps. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Nacionālais Apgāds, 2005
3Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001.
4Propedeitika. Klīniskie uzdevumi. Prof. G.Orļikova redakcijā, 2005.
5S. Lejniece. Klīniskā hematoloģija. Nacionālais Apgāds, 2005
6A. Lejnieks . Klīniskā medicīna. Pirmā, Otrā un Trešā grāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2010-2012.
Papildus literatūra
1Siegenthaler W. Differential Diagnosis in Internal medicine: From Symptom to Diagnosis. NY: Thieme Medical Publishers, 2007
2Hutchinson's Clinical Methods. 22nd edition. By Michael Swash and Michael Glynn. Saunders Ltd, 2007
3Duale Reihe Anamnese und Klinische Untersuchung. Middeke M, Füeßl HS. Thieme, 2010
4Bates Guide to Physical Examination and History Taking. 10th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2008
5Василенко В.Х., Гребнева А.Л. Пропедевтика внутренних болезней. Москва: Медицина, 2001.
6Струтынский АВ, Баранов АП, Ройтберг ГЕ, Гапоненков ЮП. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. 3 издание. Москва: МЕДпресс- информ, 2006
7Kalvelis A. Klīniskā Elektrokardiogrāfija. Rīga, Nacionālais Medicīnas apgāds. 2008.