Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inga Petermane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas un prasmes pacientu izmeklēšanā un novērtēšanā savas kompetences robežās.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīga studiju kursa prasību izpildes, students būs apguvis zināšanas, kas ļaus: aprakstīt pacientu izmeklēšanas pamatprincipus, raksturot izmeklēšanas pamatmetodes un papildmetodes, izskaidrot pacientu izmeklēšanā iegūstamos rezultātus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot izmeklēšanas metodes pacientu izmeklēšanā un novērtēt iegūtos rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs veikt pacientu izmeklēšanu, analizēt iegūtos rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsInga Petermane