Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Elmārs Rancāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par psihisko un uzvedības traucējumu izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu; psihisko un uzvedības traucējumu profilakses, medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapeitiskās ārstēšanas lomu primārajā aprūpē. Apgūt psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tās ētiskos un juridiskos principus; kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem; psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu, organizēšanu un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanu.
Apgūt prasmes un attīstīt kompetences psihiatrijas nozarē ārsta specialitātei nepieciešamā apjomā. Veidot empātisku attieksmi pret pacientu un viņu ģimenes locekļiem, apzināties un pilnveidot savu personisko attieksmi pret psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Priekšzināšanas

• anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā un anatomijā;
• attīstības un medicīniskajā psiholoģijā;
• medicīnas ētikā;
• epidemioloģijā;
• sabiedrības veselībā;
• medicīniskajā ģenētikā;
• slimnieku klīniskās aprūpes pamatos;
• neiroloģijas pamatos;
• centrālās nervu sistēmas radioloģiskajā izmeklēšanā;
• psihofarmakoloģijā;
• psihoterapiju pamatprincipos.

Rezultāti

Zināšanas

Izklāstīt, parādīt un sistematizēt zināšanas par psihisko un uzvedības traucējumu izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu; psihisko slimību profilakses, medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapeitiskās ārstēšanas lomu primārajā aprūpē.

Prasmes

Apgūtas prasmes veikt pilnu psihiatrisku novērtēšanu, atklāt, novērtēt un aprakstīt pamata psihiatriskos simptomus vispārējā medicīniskā praksē; diferencēt normu no stresa reakcijas sadzīves situācijās un garīgās patoloģijas, novērtēt pašsavainošanās risku; empātiski intervēt pacientus ar psihiskiem traucējumiem, apzināties terapeitisko attiecību nozīmi psihiatrijā; ziņot psihiatrisku klīnisko gadījumu citiem ārstiem un aprūpes personālam; izvērtēt un plānot pacienta aprūpes veidu, spēt novērtēt ģimenes attiecību ietekmi uz pacientu; apzināties multidisciplinārās komandas darba pamatprincipus un prast līdzdarboties tajā.

Kompetences

Plānot un ieteikt palīdzību pārzināto psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tā ētiskos un juridiskos principus; kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem; kompetences psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanā, organizēšanā un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā.
Ievērot konfidencialitāti un informēto piekrišanu psihiatriskajā aprūpē; izprast un iejūtīgi attiekties pret pacientu un viņu ģimenes locekļu stigmatizāciju; izskaidrot slimības būtību pacientam un viņa ģimenes locekļiem; apzināties savu personiskās attieksmi pret psihisko un uzvedības traucējumu un tās ietekmi uz pacientiem un ārstēšanas procesu.
Spējas integrēt jaunākos zinātniskos sasniegumus psihiatrijā ikdienas darbā un pētniecības attīstībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsĻubova Renemane, Elmārs Rancāns, Sarmīte Skaida, Biruta Kupča, Māris Taube, Jeļena Vrubļevska, Elmārs Tērauds, Inta Barengo
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs RancānsRaisa Andrēziņa, Biruta Kupča, Māris Taube, Ļubova Renemane, Elmārs Tērauds, Jeļena Vrubļevska, Marija Rusaka, Sarmīte Skaida, Inta Barengo,
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris TaubeElmārs Rancāns, Biruta Kupča, Inta Barengo, Ļubova Renemane, Jeļena Vrubļevska, Sarmīte Skaida,
Pediatrija7MaģistrsObligātsMāris Taube, Inta Barengo, Biruta Kupča, Elmārs Rancāns, Raisa Andrēziņa
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija4BakalaursObligātsBiruta Kupča, Elmārs Tērauds, Raisa AndrēziņaLiena Grauda, Sarmīte Skaida, Marija Rusaka,
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Biruta Kupča, Māris Taube, Ļubova Renemane, Elmārs Tērauds, Jeļena Vrubļevska, Sarmīte Skaida, Inta Barengo, Ņikita Bezborodovs
Medicīna8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Raisa AndrēziņaSarmīte Skaida, Biruta Kupča, Jeļena Vrubļevska, Māris Taube, Elmārs Tērauds, Liena Grauda,
Medicīna8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Inta Barengo, Māris Taube, Jeļena Vrubļevska, Ņikita Bezborodovs, Biruta Kupča, Sarmīte Skaida
Pediatrija8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Sarmīte Skaida, Biruta Kupča, Jeļena Vrubļevska, Raisa Andrēziņa
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Raisa Andrēziņa, Biruta Kupča, Māris Taube, Ļubova Renemane, Elmārs Tērauds, Jeļena Vrubļevska, Marija Rusaka, Sarmīte Skaida, Inta Barengo, Ņikita Bezborodovs, Jēkabs Līcis, Natālija Bērziņa, Raivis Logins
Medicīna7MaģistrsObligātsInta Barengo, Biruta Kupča, Sarmīte Skaida, Ņikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns, Māris Taube, Marija Rusaka, Elmārs Tērauds, Liena Grauda
Medicīna8MaģistrsObligātsJeļena Vrubļevska, Ņikita Bezborodovs, Biruta Kupča, Māris Taube, Elmārs Rancāns
Pediatrija7MaģistrsObligātsElmārs Tērauds, Sarmīte Skaida
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsJēkabs Līcis, Ņikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Natālija Bērziņa, Biruta Kupča, Sarmīte Skaida, Krista Mieze, Krista Brūna, Elmārs Rancāns
Medicīna8MaģistrsObligātsBiruta Kupča, Ņikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns, Māris Taube, Sarmīte Skaida, Krista Brūna, Krista Mieze
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Inta Barengo, Jeļena Vrubļevska, Ņikita Bezborodovs, Sarmīte Skaida, Liena Grauda, Biruta Kupča
Pediatrija8MaģistrsObligātsMāris Taube, Ņikita Bezborodovs, Elmārs Tērauds
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Inta BarengoJeļena Vrubļevska, Ņikita Bezborodovs, Krista Mieze, Sarmīte Skaida, Jēkabs Līcis, Biruta Kupča, Elmārs Tērauds,
Medicīna7MaģistrsObligātsKrista Brūna, Biruta Kupča, Jeļena Vrubļevska, Ņikita Bezborodovs, Elmārs Rancāns, Sarmīte SkaidaKrista Mieze, Natālija Bērziņa, Elmārs Tērauds, Māris Taube, Inta Barengo,
Medicīna8MaģistrsObligātsBiruta Kupča, Sarmīte Skaida, Māris TaubeŅikita Bezborodovs, Krista Mieze, Natālija Bērziņa, Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns,
Pediatrija7MaģistrsObligātsBiruta KupčaŅikita Bezborodovs, Sarmīte Skaida,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsJeļena Vrubļevska, Ņikita Bezborodovs, Biruta Kupča, Jēkabs Līcis, Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Krista Mieze, Māris Taube, Natālija Bērziņa
Medicīna8MaģistrsObligātsJeļena Vrubļevska, Krista Brūna, Ņikita Bezborodovs, Krista MiezeNatālija Bērziņa, Elmārs Tērauds, Elmārs Rancāns, Biruta Kupča, Māris Taube,
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Inta Barengo, Krista Mieze, Sarmīte SkaidaŅikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Natālija Bērziņa, Biruta Kupča, Krista Brūna,
Pediatrija8MaģistrsObligātsBiruta Kupča, Ņikita Bezborodovs, Elmārs Tērauds, Elmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Māris Taube
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Natālija Bērziņa, Sarmīte SkaidaJeļena Vrubļevska, Elmārs Tērauds, Krista Brūna, Biruta Kupča, Krista Mieze,
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Ņikita Bezborodovs, Natālija BērziņaJeļena Vrubļevska, Krista Mieze, Sarmīte Skaida,
Medicīna8MaģistrsObligātsKrista Brūna, Ņikita Bezborodovs, Krista Mieze, Jeļena Vrubļevska, Natālija Bērziņa, Elmārs Rancāns, Biruta Kupča, Elmārs Tērauds, Māris Taube
Pediatrija7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Biruta Kupča, Sarmīte Skaida, Krista Brūna, Natālija Bērziņa
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsŅikita Bezborodovs, Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Ļubova Renemane, Natālija Bērziņa, Māris Taube, Biruta Kupča, Jeļena Vrubļevska, Krista Brūna, Krista Mieze
Medicīna8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Ņikita Bezborodovs, Ļubova Renemane, Jeļena Vrubļevska, Māris Taube, Natālija Bērziņa, Biruta Kupča, Krista Mieze
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Ņikita Bezborodovs, Jeļena VrubļevskaNatālija Bērziņa, Ļubova Renemane, Inta Barengo,
Pediatrija8MaģistrsObligātsŅikita Bezborodovs, Elmārs Rancāns, Māris Taube, Elmārs Tērauds, Natālija Bērziņa, Biruta Kupča, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Krista BrūnaKrista Mieze,
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Ņikita Bezborodovs, Elmārs Tērauds, Jeļena Vrubļevska, Sarmīte Skaida, Natālija Bērziņa, Krista Mieze, Biruta Kupča, Linda Rubene, Vineta Viktorija Vinogradova, Ļubova Renemane
Medicīna7MaģistrsObligātsĻubova Renemane, Ņikita BezborodovsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Natālija Bērziņa, Krista Mieze, Vineta Viktorija Vinogradova,
Medicīna8MaģistrsObligātsJeļena Vrubļevska, Māris Taube, Natālija Bērziņa, Ņikita Bezborodovs, Ļubova Renemane, Vineta Viktorija Vinogradova, Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Linda Rubene
Pediatrija7MaģistrsObligātsBiruta Kupča, Ņikita Bezborodovs, Sarmīte Skaida, Natālija Bērziņa, Jeļena Vrubļevska, Krista Mieze, Elmārs Rancāns, Māris Taube, Elmārs Tērauds, Vineta Viktorija Vinogradova
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsŅikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Natālija Bērziņa, Biruta Kupča, Elmārs Tērauds, Ļubova Renemane, Elmārs Rancāns, Māris Taube, Vineta Viktorija Vinogradova
Medicīna8MaģistrsObligātsĻubova Renemane, Ņikita Bezborodovs, Linda Rubene, Natālija Bērziņa, Jeļena Vrubļevska, Vineta Viktorija VinogradovaMāris Taube, Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds,
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Ļubova RenemaneJeļena Vrubļevska, Linda Rubene, Natālija Bērziņa,
Pediatrija8MaģistrsObligātsNatālija Bērziņa, Ņikita BezborodovsMāris Taube, Elmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Biruta Kupča, Ļubova Renemane, Elmārs Tērauds,
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Natālija Bērziņa, Ļubova Renemane
Medicīna8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Natālija Bērziņa, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Linda Rubene
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Natālija Bērziņa
Pediatrija7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Māris Taube, Ņikita Bezborodovs, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Natālija Bērziņa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Māris Taube, Natālija Bērziņa, Ņikita Bezborodovs
Medicīna7MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Māris Taube, Natālija Bērziņa, Ņikita Bezborodovs
Medicīna8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Māris Taube, Natālija Bērziņa, Ņikita Bezborodovs
Pediatrija8MaģistrsObligātsElmārs Rancāns, Jeļena Vrubļevska, Ļubova Renemane, Māris Taube, Natālija Bērziņa, Ņikita Bezborodovs