Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gunta Ancāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nervu sistēmas anatomija, histoloģija un fizioloģija.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par psihisko veselību, tās būtību, veidošanās pamatlikumībām, kritērijiem, diferenciāldiagnostiskajiem kritērijiem attiecībā uz psihiskiem un psihosomatiskiem traucējumiem un slimībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiskā veselība un tās kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
2Psihiskās aizsardzības mehānismi.Lekcijas1.00auditorija
3Biopsihosociālais modelis.Nodarbības1.00auditorija
4Personību funkcionēšanas līmeņi.Nodarbības1.00auditorija
5Emociju klasifikācija un diferenciācija.Nodarbības1.00auditorija
6Stress – distress.Nodarbības1.00auditorija
7Emocionālās krīzes.Nodarbības1.00auditorija
8Ārsta – pacienta attiecības I.Nodarbības1.00auditorija
9Ārsta – pacienta attiecības II.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) pacientu gadījumu aprakstu analīze; 2) pacientu anamnēzes ievākšanas tehnikas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacientu gadījumu analīzes kvalitāte, eseja, praktiskās iemaņas lomu spēlēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt psihiskās veselības jēdzienu un būtību, un lomu vispārējā veselības stāvokļa saglabāšanā, identificēt tās preventīvo lomu attiecībā uz somatisko slimību etiopatoģenēzi, analizēt tās nozīmi ārsta profesijā, terapeitisko attiecību veidošanas procesā ar pacientiem.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs analizēt psihiskās veselības kritērijus, atpazīt tos klīniskajā praksē; spēs argumentēt zināšanas par psihiskās veselības būtisko lomu cilvēka veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
Kompetences:Interpretēt psihiskās veselības un psihiskās patoloģijas jēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gunta Ancāne - Ķermeņa un psihes saistība//Psiholoģijas Pasaule.-2004.-Nr.1-38.-43.lpp.
2Gunta Ancāne - Psihosomatiskās medicīnas definīcija un īsa tās ideju attīstības vēsture//Psiholoģijas Pasaule.2004.2. 36- 40.
3Gunta Ancāne - „Ārsta un pacienta terapeitisko attiecību psihoemocionālie aspekti.”//Latvijas Ārsts.-2005/6. 77.-79.
4Gunta Ancāne - “ Psihosomatiskie traucējumi un slimības” “Psiholoģijas Pasaule”; nr.2004/04; 44.-49.
5Gunta Ancāne, Andrejs Ancāns - Stress 21.gadsimtā. Kā palīdzēt sev un pacientiem. Latvijas Ārsts. 2,2009, 10-15.
6Gunta Ancāne - Krīze, phenomenon ranularum un psihiskā veselība. Latvijas ārsts, 2009, 12, 10-13.
Papildus literatūra
1Artūrs Utināns - Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Nacionālais apgāds. 205.568 lpp.
Citi informācijas avoti
1www.psihosomatika.lv