Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gunta Ancāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas sekojošos studiju kursos: Psihiskā veselība (1. st. g.), Psihosomatiskā medicīna (4. st. g.).
Mērķis:
Studentiem tiks dotas zināšanas grupu psihodinamiskajos procesos un prasme izvērtēt savu lomu dažādās grupās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihodinamiskie procesi grupās. 1. Grupas formēšana (izvērtēšana un iekļaušanas kritēriji) 2. Grupas terapeitiskie faktori 3. Savstarpējā grupas mijiedarbība (projekcija, grupas lomas, iekšējās un ārējās grupas) 4. Rezistences veidi.Lekcijas1.00auditorija
2Grupu terapijas veidi un formas. 1. Terapeitiska grupa pret sadzīviska grupu 2. Ilglaicīgās, īstermiņa un laikā limitētas grupas 3. Atbalsta un psihodinamiskās grupas 4. Mazās, vidējās un lielās grupas 5. Bālinta grupa.Lekcijas1.00auditorija
3Dinamiskie procesi terapeitiskajās grupās. 1. Grupas attīstības fāzes 2. Transference grupā 3. Kontrtransference grupā 4. Jūtu izstrāde grupā 5. Grupu dalībnieku lomu plūstamība 6. Grupas rezistence.Nodarbības1.00auditorija
4Terapeita uzdevumi un tehnikas. 1. Potenciālo grupas dalībnieku izvērtējums un iekļaušana grupā 2. Grupas dalībniekus informēšana par noteikumu ievērošanu 3. Grupas terapijas noteikumu veidi 4. Drošas un atvērtas vides veicināšana grupā 5. Psihodinamisko procesu norises veicināšana 6. Psihodinamiskās un kognitīvi-biheiviorālās tehnikas.Nodarbības1.00auditorija
5Terapeitiskie faktori grupā. 1. Koriģējoša emocionālā pieredze 2. Jaunu iekšējo objektu introjekcija 3. Pieņemšana grupā 4. Altruisma piedzīvošana – dalībnieks ir svarīgs citiem grupas dalībniekiem 5. Universializācija – apskaidrība, ka pacients nav vienīgais cilvēks ar šāda veida problēmām 6. Realitātes testēšana grupas dalībnieku starpā 7. Emociju ventilācija 8. Terapeitisko faktoru loma grupas kohēzijas nodrošināšanā.Nodarbības1.00auditorija
6Bālinta grupa – gadījuma analīze. 1. Īss teorētisks atkārtojums par Bālinta grupu 2. Izveidot Bālinta grupu no klātesošiem studentiem 3. 1 – 2 gadījumu analīze Bālinta grupas ietvaros 4. Atgriezeniskā saite, kā jutās grupā, kas patika, kas nepatika.Nodarbības1.00auditorija
7Ģimene kā grupa. Psihodinamiskie procesi ģimenē (I). 1. Ģimene kā grupa 2. Dažādas ģimeņu formas 3. Dažādi psihodinamiskie procesi ģimenēs.Lekcijas1.00auditorija
8Ģimene kā grupa. Psihodinamiskie procesi ģimenē (II). 1. Dažādi veidi kā aprakstīt ģimeni: • Strukturāli (Minuchin) • Stratēģiski (Jay Haley) • Kibernētiski (Mara Sevini Palazzoli) • Starp-paaudžu (Ivan Böszöményi-Nagy).Lekcijas1.00auditorija
9Ģimene kā grupa. 1. Pēc brīvprātības principa piedāvā analizēt dažādas studentu ģimeņu piemērus, mēģināt saprast, kādu iespaidu tas ir atstājis 2. Ja neviens nepiesakās – pasniedzējs piedāvā analizēt pacientu ģimeņu piemērus 3. Apskatīt dažādus ieguvumus un trūkumus dažādajiem ģimeņu veidiem 4. Psihosomatiskās ģimenes.Nodarbības1.00auditorija
10Lomas grupā – uzdevuma lomas, procesa lomas, bloķējošās lomas. Vingrinājumi par lomām grupā. 1. Monopolizētāji (OKP, nacistiskais, trauksmainais) 2. Neuzticīgie 3. Norobežojošie 4.”Palīdzīgā Anniņa” 5. Naidīgais 6. Upuris.Nodarbības1.00auditorija
11Bālinta grupa – gadījuma analīze. 1. Īss teorētisks atkārtojums par Bālinta grupu 2. Izveidot Bālinta grupu no klātesošiem studentiem 3. 1 – 2 gadījumu analīze Bālinta grupas ietvaros 4. Atgriezeniskā saite, kā jutās grupā, kas patika, kas nepatika.Nodarbības1.00auditorija
12Grupu psihoterapija (atkārtojums un studentu grupas diskusija, situāciju analīze) 1. Indikācijas 2. Kontrindikācijas 3. Terapeitiskās grupas veidošana 4. Terapijas fāzes 5. Terapeita loma un pamatuzdevumi 6. Terapeitiskie faktori 7. Pārmaiņu mehānismi un procesi grupā 8. Ieguvumi, klīniskie piemēri 9. Bālinta grupa.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) pacientu gadījumu aprakstu analīze; 2) pacientu anamnēzes ievākšanas tehnikas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacientu gadījumu analīzes kvalitāte, praktiskās iemaņas lomu spēlēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par psihodinamiskajiem procesiem lielajās un mazajās grupās un aprakstīs indikācijas grupu psihoterapijai.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt un analizēt psihodinamiskos procesus dažādās grupās, savu lomu grupā un gūs iemaņas efektīvākai komunikācijai grupā.
Kompetences:Interpretēt psihodinamiskos procesus grupās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1H.I.Kaplan, B.J.Sedock - Comprehensive Textbook of Psychiatry. 2001.
2D.Young, Dennis Brown Essay Prize: how does group analysis work? Group analysis, 2006, 39, 477.
3Rutans, Stouns - Psihodinamiskā grupu psihoterapija, Pīters. (krievu val.) 2002.
4R.Stacey – Complexity and the group matrix. SAGE SocialScience Collections. Downl. From gaq.sagepub.com.at Riga Stradins University.
Papildus literatūra
1J.Kulbergs – Dinamiskā Psihiatrija. Jumava. 2001.
2N.M.Williams – Psychoanalytical Diagnosis. Guilford Publications. 1994.
3L. Lambert – PostScript to classic Balint group work and the thinking of W. Bion. Group analysis 2010; 43; 86.