Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gunta Ancāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par centrālās nervu sistēmas anatomiju, normālo un patoloģisko fizioloģiju.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par psihiskās veselības kritērijiem un to lomu fizisko traucējumu un slimību profilaksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiskās veselības kritēriji. Seksuālā veselība. Salutoģenēze. Tās atšķirība no patoģenēzes.Lekcijas1.00auditorija
2Psihiskie aizsardzības mehānismi. Nenobriedušie, neirotiskie un nobriedušie aizsardzības mehānismi. Pārvarēšanas mehānismi (coping).Lekcijas1.00auditorija
3Somatizācijas mehānismi un hroniskas sāpes. Psihoanalītiskās teorijas par somatizāciju. Psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
4Somatoformi veģetatīvi traucējumi. „Ķermeņa distresa sindroms”. Psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
5Psihosomatiski traucējumi internās medicīnas klīnikā I, II. Somatoformie traucējumi, konversijas traucējumi, ēšanas traucējumi, miega traucējumi, neorganiskie seksuālie traucējumi. Psihosomatiskās slimības. Jēdziens par dzīves stila saslimšanām. Koronārā sirds saslimšana. Cukura diabēts II.Nodarbības1.00auditorija
6Objektattiecību teorija. Partnerattiecības. Romantiskā mīlestība no dažādu teoriju viedokļa.Lekcijas1.00auditorija
7Dzīves stila saslimšanas un aktīva novecošanās. Mazkustīgums, pārēšanās, kaitīgi ieradumi (alkohola pārspīlēta lietošana, smēķēšana, psihotropi preparāti). Psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
8Ēšanas traucējumi (anoreksija, bulīmija, impulsīvā pārēšanās). Diagnostiskie kritēriji un diferencēšana. Psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes. Individuālā, ģimenes un grupu terapija.Nodarbības1.00auditorija
9Personības traucējumi: atkarīga, obsesīvi-kompulsīva, paranoīda, emocionāli nestabila, antisociāla, trauksmaini-izvairīga, šizoīda, histēriska personība. Citi nediferencēti personības traucējumi (narcistiska, pasīvi-agresīva, šizotipiska, depresīva, mazohistiska, sadistiska). Neorganiskās seksuālās disfunkcijas: vēlmju traucējumi, uzbudinājuma traucējumi, orgasma traucējumi; erektīlā disfunkcija. Psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
10Ārsta-pacienta attiecības. Dusmīgs pacients. Pasīvs vai depresīvs pacients. Lomu spēles.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) pacientu gadījumu aprakstu analīze; 2) pacientu anamnēzes ievākšanas tehnikas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
pacientu gadījumu analīzes kvalitāte, praktiskās iemaņas lomu spēlēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izprast un aprakstīt somatizācijas etiopatoģenētiskos procesus, biežākos psihiskos (emocionālos) etioloģiskos faktorus.
Prasmes:studenti spēs analizēt somatizācijas aspektus klīniskajos pacientu gadījumos.
Kompetences:izprast un analizēt traucējumu un slimību multifaktoriālo raksturu, diagnostikas kritērijus, kombinētas terapijas nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gunta Ancāne. Hronisku sāpju stāvokļu psihosomatiska izpratne//Latvijas Ārsts.- 2004. Nr 1.- 40 - 43.
2Gunta Ancāne. Ķermeņa un psihes saistība//Psiholoģijas Pasaule. - 2004. - Nr. 1 - 38. - 43. lpp.
3Gunta Ancāne. Psihosomatiskās medicīnas definīcija un īsa tās ideju attīstības vēsture// Psiholoģijas Pasaule. 2004. 2. 36 - 40.
4Gunta Ancāne. Sirds–asinsvadu sistēmas un elpošanas sistēmas psihosomatiska Psiholoģijas pasaule. 2004./6. 34 - 39.
5Gunta Ancāne. „Ārsta un pacienta terapeitisko attiecību psihoemocionālie aspekti.”//Latvijas Ārsts.-2005/6. 77. - 79.
6Gunta. Ancāne. “Psihosomatiskie traucējumi un slimības” “Psiholoģijas Pasaule”; nr.2004/04; 44. - 49.
7Gunta. Ancāne. “Ēšana kā komunikācija un ēšanas traucējumi” “Psiholoģijas Pasaule”; nr. 2004/05; 18. - 23.
8Gunta Ancāne, D.Šmite, A. Ancāns. Emocionāla distresa un muskuloskeletālas disfunkcijas mijiedarbība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm/ /Zinātniskie raksti: 2006. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. RSU.-Rīga, 2007. - 86. - 96. lpp.
Papildus literatūra
1Dž. Boulbijs. Drošais pamats Rasa ABC. 1995.
2A. Utināns. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Nacionālais apgāds. 205. 568 lpp.
Citi informācijas avoti
1www.psihosomatika.lv
2