Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības; Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Attīstīt studentos uz psiholoģijas un medicīnas zinātņu atklājumiem balstītu izpratni un iegūt priekšstatu par psihisko un somatisko procesu mijiedarbību; attīstīt zināšanas par psihosomatiskiem procesiem un to ietekmi uz dažādām cilvēka orgānu sistēmām, attīstīt prasmes un kompetenci izvērtēt pacientu dzīves un slimību anamnēzes datus, kā arī slimības vēstures datus psihosomatisko traucējumu un slimību gadījumā.

Priekšzināšanas

Starppersonu saskarsme veselības aprūpē, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, iekšķīgās un ķirurģiskās slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Students izskaidro nozīmīgākos teorētiskos konceptus psihosomatiskajā medicīnā; atpazīst un teorētiski izskaidro psihes aizsargmehānismu nozīmi veselības traucējumu un slimību rašanās procesā; spēj raksturot un aprakstīt mūsdienu uzskatus par psihisko un psihosomatisko traucējumu izcelsmi; spēj atpazīt psihisko un somatisko procesu mijiedarbības rezultātā radušos simptomus un traucējumus; apraksta un novērtē pacienta dzīves anamnēzes datus, atbilstoši psihosomatiskās medicīnas nostādnēm; atpazīst un analizē dažādu orgānu sistēmu traucējumu un slimību rašanās psihodinamiskos procesus.

Prasmes

Students novērtē psihisko un somatisko faktoru mijiedarbību pacientu slimību klīniskajos piemēros; izskaidro personības un ģimenes faktoru lomu psihosomatisko slimību izcelsmē un attīstībā; veic pacienta dzīves un slimības anamnēzes ievākšanu; izvērtē pacienta psihisko un somatisko faktoru mijiedarbību dažādu psihosomatisku saslimšanu gadījumā; izvērtē iespējamās grūtības/problēmas darbā ar dažādu psihosomatisku saslimšanu pacientiem.

Kompetences

Students, izmantojot apgūtās zināšanas, analizē pacientu psihosomatisko slimību vai veselības traucējumu no psihodinamiskā skatupunkta; loģiski noformulē un interpretē iegūtos datus, aprakstot pacienta gadījumu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.