Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas un kompetences par dažādiem publiskā (valsts, pārnacionālajiem, starpvalstu) atbalsta un aizsardzības modeļiem, to instrumentiem un mehānismiem starptautiskajā biznesā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā, kā arī pamatzināšanas organizāciju teorijā un vadībā.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par dažādiem publiskā atbalsta modeļiem starptautiskajā biznesā un to īstenošanas atšķirībām.

Prasmes

Referātu prezentācijas stiprina studējošos spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem publiskā atbalsta starptautiskajā biznesā problemātikas jautājumiem. Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošos argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.

Kompetences

Spēja patstāvīgi analizēt, salīdzināt, raksturot un vērtēt publiskā atbalsta modeļus un projektus starptautiskajā biznesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleRomāns Putāns
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV 5BakalaursIerobežota izvēleRomāns Putāns