Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Aivars Stankevičs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētika

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar teorētisko bāzi, kas skar SA (sabiedrisko attiecību) vadību, veidot izpratni par SA kā procesu un apzināt tā iespējamās problēmas, kā arī sniegt praktiskas iemaņas SA procesa vadībā.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par komunikācijas procesu un vadības principiem.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par sabiedriskām attiecībām (SA) un komunikāciju, iekšējās un ārējās (starpinstitucionālās) komunikācijas veidošanas principiem un metodēm, par SA sociālā darba nozares dažādām jomām.

Prasmes

Pratīs sagatavot un komunicēt vēstījumu.

Kompetences

Spēs identificēt publikas un to vajadzības, atlasīt publikas specifikai piemērotāko komunikācijas vēstījumu un komunikācijas kanālu, mazināt komunikācijas barjeras, plānot un vadīt SA kampaņas sociālo jautājumu jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs3MaģistrsIerobežota izvēleAivars Stankevičs
Sociālais darbs3MaģistrsIerobežota izvēleAivars Stankevičs
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle