Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Zaļais

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_113LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mikroekonomika, makroekonomika.
Mērķis:
Sniegt daudzpusīgu ieskatu inovāciju un radošuma teorijās, kā arī attīstīt studentu radošās problēmu risināšanas spējas. Kurss liek uzsvaru uz praktiskajām nodarbībām un spēlēm, kas attīsta oriģinālo pieeju meklēšanu un radina vienmēr saskatīt vairākas alternatīvas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzņēmējdarbība, radošums un inovācijas. Inovāciju teoriju attīstība.Lekcijas1.00auditorija
2Atvērto inovāciju koncepcija. Inovāciju klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
3Svarīgākie inovāciju rādītāji, to plusi un mīnusi.Lekcijas2.00auditorija
4Inovāciju statistika pasaulē un ES. Inovāciju difūzija.Lekcijas2.00auditorija
5Pasaules inovatīvākie uzņēmumi. Faktori, kas ietekmē inovācijas uzņēmumos.Nodarbības2.00auditorija
6Radošuma teorijas. Laterālā domāšana.Nodarbības2.00auditorija
7Radošuma nozīme uzņēmējdarbībā. Praktiskie piemēri.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, situācijas analīze, mājas uzdevumu izpilde un grupu darbi.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklētība – 10%. Līdzdalība semināros (aktivitāte un atbilžu kvalitāte, kontroldarbu izpilde, grupu darbs) – 20%. Situācijas analīzes darbu vērtējumi – 30%. Eksāmena atzīme – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par inovāciju teorijām un to vēsturisko attīstību, kā arī par inovāciju pētniecības instrumentiem un iespējām. Tiek iegūtas zināšanas par inovācijas veicinošiem faktoriem, svarīgākajām radošuma attīstības metodēm un instrumentiem.
Prasmes:Kursa ietvaros studenti spēj orientēties atšķirīgajos inovāciju rādītājos, izprot jauno produktu ieviešanas procesus uzņēmumos, kā arī spēj radīt un kritiski izvērtēt vairākas oriģinālas alternatīvas ar uzņēmējdarbību saistītajām problēmām.
Kompetences:Mācību kurss palīdz attīstīt radošās domāšanas un problēmu risināšanas kompetences, kā arī attīsta patstāvīgas domāšanas ieradumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Andersen, E.,S., Joseph A. Schumpeter: A Theory of Social and Economic Evolution. New York: Palgrave Macmillan, 2011
2Chesbrough, H., Open innovation: researching a new paradigm. Oxford, 2006.
3Bessant, J., High-involvement Innovation. Chichester: Wiley, 2003.
4Starko, A.,J. Creativity in the Classroom, 5th ed., Routledge, 2014.
5De Bono, E. Think! Before its too late. Vermilion London, 2009.
Papildus literatūra
1Kijkuit Van Den Ende, The Organizational Life of an Idea: Integrating Social Network, Creativity and Decision-Making Perspectives, Journal of Management Studies, 2007.
2Herrmann, N., The creative Brain, The Journal of Creative Behavior, Vol. 25, Issue 4, p. 275–295, 1991.
3Ward, T.,B., Finke, R.A., The Creative Cognition approach , Massachusetts Institute of Technology, 1997.
4Weiner, R.,P. Creativity and Beyond: Cultures, Values and Change, State University of New York Press, 2000.