Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_030LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
ievads antropoloģijā vai antropoloģijas teorija
Mērķis:
sniegt ieskatu galvenajās tēmās, kas ir būtiskas Balkānu (īpaši Rietumbalkānu un bijušo sociālistisko valstu sākot no Bulgārijas un beidzot ar Horvātiju) etnogrāfiskajās studijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Impērijas un robežas Balkānu kontekstāLekcijas2.00auditorija
2Identitātes variācijas Balkānos: nacionālā vai reliģiskā piederībaNodarbības2.00auditorija
3Konflikts un vardarbības simbolisms bijušās Dienvidslāvijas teritorijāNodarbības2.00auditorija
4Ģimene, radniecības grupas un politiskās frakcijasNodarbības1.00auditorija
5Patronāžas (politiskās, radnieciskās un reliģiskās) izpausmes dāzādās Balkānus apdzīvojošās grupāsNodarbības1.00auditorija
6Pilsoņi un valsts “pārejas periodā”: starptautiskās iniciatīvas un vietējās pilsoniskās sabiedrības tradīcijas dinamikāNodarbības1.00auditorija
7Vīrietības un sievietības stili, dzimšu attiecības.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāapgūst obligātā literatūra, jāgatavo nepieciešamie rakstu darbi un mutiskās uzstāšanās. Studenti patstāvīgi gatavojas semināriem, apmeklē bibliotēku un izmanto pieejamos digitālos resursus, lai sagatavotos klātienes nodarbībām. Specifiskie uzdevumi tiek aktualizēti katru gadu un izklāstīti e-studiju platformā
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: studiju esejas, noslēguma eseja vai projekts, dalība semināros, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:izpratne svarīgākajiem pētījumiem un problemātiku Balkānu pētniecībā
Prasmes:spēja interpretēt mūsdienu notikumus Balkānos, balstoties iegūtajās teorētiskajās un etnogrāfiskajās zināšanās
Kompetences:Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Collin Matthew (2004) This is Serbia Calling. Rock’n’roll radio and Belgrade’s underground resistance. London: Serpent’s Tail.
2Hann, C.M. (1995). The skeleton at the feast. Contributions to East European anthropology. Canterbury: Centre for Social Anthropology and Computing, University of Kent.
3Duijzings, Ger. (2000). Religion and the politics of identity in Kosovo. London: Hurst
4Kideckel, David A. (ed.) - (1995). East European communities. The struggle for balance in turbulent times. Boulder: Westview Press
5Milich, Zorka (1995) A Stranger’s Supper. An Oral History of Centinenarian Women in Montenegro. New York: Twayne Publishers.
6Halpern, Joel Martin & David A. Kideckel (eds.). (2000) Neighbors at war: Anthropological perspectives on Yugoslav culture and history. University ark: Pennsylvania State University Press
7Boehm, Cristopher (1984), Blood Revenge. The Enactment and Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal Societies. University of Pannsylvania Press
8Bringa, Tone. (1995) Being Muslim the Bosnian Way. Identity and Community in a Central Bosnian Village.Princeton University Press, Princeton.
9Helpern, Joel M. and Kideckel, David A. (2000) Neighbors at War. Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture and Hisotory. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
10Herzfeld, Michael (1985) The poetics of manhood: contest and identity in a Cretan mountain village. Princeton: Princeton UP.
11Hammel, Eugene, A. (1968) Alternative Social Structures and Ritual Relations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
12Judah, Tim. (2000) The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. Yale: Nota Bene.
13Stalh, Paul H (ed) (1998) Name and Social Structure. Examples from Southeast Europe. New York: Columbia University Press