Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par reģionalizācijas tendencēm starptautiskajā ekonomikā, īpašu uzmanību pievēršot reģionālo ekonomisko bloku veidošanās motīviem, to attīstībai, ieteikmei uz starptautiskajām biznesa attiecībām un tirgus dalībnieku sadarbību.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā un pamatzināšanas starptautiskajās attiecībās.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par reģionalizācijas būtību, pamatprincipiem, galvenajām tendencēm un mehānismiem;
Izpratne par aktuālajiem reģionalizācijas problemātikas jautājumiem starptautiskajā ekonomikā;
Zināšanas par galvenajiem spēlētājiem valsts, privātajā, NVO un pārnacionālajā sektorā reģionalizācijas procesos starptautiskajā ekonomikā.

Prasmes

Referātu prezentācijas stiprina studējošo spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem reģionalizācijas problemātikas jautājumiem;
Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošo argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.

Kompetences

Spēja analizēt globalizācijas galveno spēlētāju lomu un ietekmi reģionalizācijas procesos starptautiskajā ekonomikā;
Spēja identificēt un analizēt galvenos determinantus reģionalizācijas procesos starptautiskajā ekonomikā, kā arī analizēt tiem piemērotākās starptautiskā biznesa stratēģijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle