Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ieva Strēle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Kursa mērķis ir sagatavot studentus pētnieciskajam darbam ar reģistru datiem.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselībā, matemātiskā statistikā, epidemioloģijā sabiedrības veselības bakalaura studiju programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

• nosaukt, kādi ar veselības jautājumiem saistīti reģistri darbojas Latvijā un kāds ir šo reģistru darbības likumīgais pamats;
• izteikties par ētikas jautājumiem, kas saistās ar reģistru datu izmantošanu pētniecībā;
• minēt reģistru izmantošanas pētniecībā priekšrocības un trūkumus.

Prasmes

• izveidot reģistra iespējām atbilstošu epidemioloģiskā pētījuma dizainu;
• uzrakstīt pētījuma iecerei atbilstošu datu pieprasījumu iesniegšanai atbildīgajā iestādē.

Kompetences

• kritiski novērtēt reģistru pilnību un datu kvalitāti saistībā ar to piemērotību pētniecībai;
• novērtēt reģistra trūkumu potenciālo ietekmi uz pētījuma rezultātu;
• kritiski analizēt uz reģistru datiem balstītu pētījumu publikācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsIerobežota izvēleIrisa Zīle-Velika