Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Veidot izpratni par rehabilitācijas principiem, to pielietošanu māsas praksē.

Priekšzināšanas

Vispārējā patoloģija, Patoloģiskā fizioloģija, Anatomija.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanās veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē. Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs raksturot svarīgākās metodes invaliditātes novēršanai vai mazināšanai. Studenti spēs izvērtēt pacienta pašaprūpes spējas. Studenti zinās būtiskākos rehabilitācijas principus neiroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, ķirurģijā, pediatrijā.

Prasmes

Studenti spēs pielietot statiskus, dinamiskus un speciālus elpošanas vingrojumus. Studenti pratīs izvēlēties un ieteikt metodes pacienta funkcionālās neatkarības uzlabošanai.

Kompetences

Studenti pratīs ieteikt nepieciešamos elpošanas vingrojumus, kā arī būtiskākos vingrojumus komplikāciju profilaksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsDina Berloviene