Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ailī Horna-Butkeviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_148LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ailī Horna-Butkeviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
anatomijā un normālā fizioloģijā, dzemdniecībā, ginekoloģijā, pediatrijā un pacientu aprūpē.
Mērķis:
veidot izpratni par rehabilitācijas principiem, to pielietošanu vecmātes praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Rehabilitācija, tās nozīme un aktualitāte vecmātes praksēLekcijas1.00auditorija
2Rehabilitācijas komandas darbības principi. Galveni rehabilitācijas jēdzieni; profilakses principi rehabilitācijā.Nodarbības2.00auditorija
3Grūtnieču vingrošanas pamatprincipi, grūtniecības laikā kontrindicētās aktivitātesLekcijas1.00auditorija
4Praktiskā apmācība dažu vingrinājumu pielietošanai grūtniecēm.Nodarbības2.00auditorija
5Speciālā vingrošana grūtniecēm ar augstu riska pakāpi.Lekcijas1.00auditorija
6Rehabilitācijas principi pēcdzemdību periodāLekcijas1.00auditorija
7Rehabilitācijas principi pēcdzemdību periodā atkarībā no dzemdību veidaNodarbības2.00auditorija
8 Rehabilitācijas principi dzemdes un maksts noslīdējumu un urīna nesaturēšanas gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
9 Rehabilitācijas principi dzemdes un maksts noslīdējumu un urīna nesaturēšanas gadījumā. Kegel vingrojumiNodarbības2.00auditorija
10Ergonomikas pamatprincipi grūtniecības un pēcdzemdību periodāLekcijas2.00auditorija
11Ergonomiski pareizas un drošas pacientu pārvietošanas tehnikas.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
referātu sagatavošana un prezentēšana par grūtnieču un pēcdzemdību perioda vingrošanas vai pacientu pārvietošanas principiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentiem jāvar atbildēt uz īsu testu jautājumiem, referātu sagatavošana un prezentēšana studiju kursa laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs raksturot grūtnieču vingošanas pamatprincipus, ieteicamos aktivitāšu veidus, kā arī kontrindicētās aktivitātes. Salīdzinās pēcdzemdību vingrojumu nozīmību atkarībā no dzemdību veida. Spēs ieteikt ergonomiski pareizas ikdienas aktivitāšu pozas grūtniecības un pēcdzemdību periodā. Zinās pacientu pārvietošanas veidus un palīglīdzekļus.
Prasmes:Studenti spēs pielietot statiskus, dinamiskus elpošanas vingrojumus grūtniecēm un sievietēm dzemdībās atkarībā no dzemdību perioda, kā arī pēcdzemdību periodā. Studenti pratīs izvēlēties un ieteikt iegurņa pamatni stiprinošus vingrojumus dzemdes un maksts noslīdējumu kā arī urīna nesaturēšanas profilaksei. Studenti spēs pielietot ergonomiski pareizas pacientu pārvietošanas metodes
Kompetences:Studenti pratīs ieteikt nepieciešamos elpošanas vingrojumus grūtniecēm, dzemdētājām un sievietēm pēcdzemdību periodā. Pārvietot pacientus izmantojot ergonomiski pareizas pārvietošanas tehnikas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ginekoloģija. I. Vībergas redakcijā; Medicīnas apgāds, 2013. 509 lpp
2Dzemdniecība. D. Rezebergas redakcijā.- Rīga: Medicīnas apgāds, 2016. 860 lpp
3Braddom R.L., Chan L., Harrast M.A. Physical Medicine and Rehabilitation, Saunders, 2010, p. 1472
4Roja Ž. Ergonomikas Pamati, Rīga: Drukātava, 2008., 195. lpp
5Jacobs K. Ergonomics for Therapists St. Louis: Mosby Elsevier, c2008. 460 lpp
Papildus literatūra
1Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, c2004; 489 lpp
2Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. Riga, Elpa-2, 2001, 251.-266. lpp
Citi informācijas avoti
1Journal: Applied Ergonomics
2http://europe.osha.eu.int/
3www.ergonomika.lv
4www.hsebooks.co.uk