Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:24 TIP /
Mērķauditorija:ārsti
Valoda:Latviešu
Laiks:07.–09.10. 2021.
Vieta:tiešsaistē Zoom
Kursa apjoms:24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 17 st., prakse – 7 st.
Dalībnieku skaits grupā:30

Mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem izveidot visaptverošu izpratni par cilvēka funkcionēšanu un tās novērtēšanu, ierobežotu funkcionēšanu dažādu veselības traucējumu gadījumā (disability), rehabilitācijas uzdevumiem un tā organizēšanu akūtās, subakūtās un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā saistībā ar primāro aprūpi.

Tēmas

 • Ar veselību saistīta cilvēka funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi:
  • Funkcionēšanas jēdziens, funkcionēšanas ierobežojumi, Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija – SFK
  • Funkcionēšana orgānu, aktivitāšu un dalības līmenī, Vides un personas faktoru nozīme funkcionēšanā
  • Funkcionēšanas novērtēšana
 • Rehabilitācijas pakalpojumu organizācija:
  • Atlase rehabilitācijai un rehabilitācijas plāns
  • Profesionālie resursi rehabilitācijā
  • Dabiskie dziednieciskie faktori
  • Rehabilitācija bērniem
  • Nosūtījumi un ordinācijas rehabilitācijā. Palīgtehnoloģiju izrakstīšana
 • Funkcionāli ierobežotu pacientu veselības aprūpes organizēšana primārās veselības aprūpes līmenī
  • Funkcionēšanas traucējumu atpazīšana un novērtēšana PVA praksē
  • Atlases diferencēšana rehabilitācijas, aprūpes un paliatīvai palīdzībai
  • Sadarbība ar rehabilitācijas iestādēm, sociālajiem dienestiem u. tml.
  • Tieša pacientu nosūtīšana pie funkcionālajiem speciālistiem, fizikālās terapijas modalitāšu ordinēšana
 • Atlase un rehabilitācijas mērķi noteiktās klīniskās situācijās:
  • Neiroloģiskas slimības
  • Mioskeletālās sistēmas slimības
  • Kardiopulmonālās sistēmas slimība
  • Attīstītības traucējumi bērniem

Pieteikties