Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par rehabilitācijas pamatjēdzieniem un rehabilitācijas tehnoloģiju pielietošanu, veidot izpratni rehabilitācijas procesa norisē, iepazīstināt studentus ar baseina terapiju kā vienu no rehabilitācijas metodēm.

Priekšzināšanas

Normālajā anatomijā, fizioloģijā, klīniskajā medicīnā, patoloģiskā fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj aprakstīt rehabilitācijas aprūpes organizāciju un rehabilitācijas komandu; definēt masiera lomu rehabilitācijas aprūpē; aprakstīt funkcionālo spēju novērtēšanu; aprakstīt fizikālās terapijas metodes; atpazīt stāju raksturojošās pazīmes; izklāstīt rehabilitācijas pamatprincipus un iespējamās problēmas pediatrijā un dažāda profila pacientiem; zinās baseina vingrojumu mācīšanas pamatprincipus dažādām populācijas grupām (ar fiziskām, garīgām/emocionālām, jušanas traucējumu un citām slimībām); zinās programmu vadīšanu un organizēšanu, speciālus mācīšanas principus, ūdensdziedniecības pamatprincipus, atbilstošas peldēšanas ierīces, pielāgotas spēles.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot veikt vienkāršus testus klienta fiziskā funkcionālā stāvokļa un ikdienā nepieciešamo aktivitāšu novērtēšanai;
demonstrēt vienkāršus vingrinājumus dažāda profila klientiem; ilustrēt stāju raksturojošās pazīmes; veikt kustību apjoma, līdzsvara un koordinācijas mērījumus; noteikt stājas un gaitas traucējumus; noteikt pacienta garīgo stāvokli, pielietot atbilstošus vingrojumus visiem, kam nepieciešama baseina terapija.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt iespējamās problēmas rehabilitācijas aprūpē; veikt stājas novērtēšanu; pielietot vienkāršus vingrinājumus un rehabilitācijas pamatus masiera darbā rehabilitācijas aprūpē; izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas profesionālā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene