Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Anda Kadiša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir apgūt reimatisko slimību – artroloģija, saistaudu slimības un vaskulīti – etioloģiju, patoģenēzi, klasifikācijas kritēriju būtību, slimību klīnisko ainu, diagnostikas principus, slimības aktivitātes noteikšanas principus, diferenciāldiagnozi un terapijas pamatprincipus.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas propedeitikā, patoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, bioķīmijā, vizuālā diagnostikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj atpazīt svarīgākās reimatiskās slimības, izklāstīt to etioloģiju, patoģenēzi, nosaukt diagnostiskos kritērijus, formulēt diferenciālo diagnozi, ārstēšanas pamatprincipus un profilaksi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs identificēt studiju kursa aprakstā uzskaitītās slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tās, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt to rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētam slimniekam, pareizi formulēt diagnozi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski pielietot iegūtās zināšanas diagnožu formulēšanā, izmantojot jaunākās klasifikācijas atbilstoši pieņemtajām klīniskajām vadlīnijām, pielietot jaunākās diagnostiskās un ārstēšanas tehnoloģijas, diferencēt klīniskos simptomus, diagnostiskās atradnes rezultātus konkrētam pacientam.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsObligātsInita Buliņa, Anda Kadiša, Maksims Petrakovs, Jūlija Zepa, Kristīne Ivanova, Natālija Vellere, Renāte Diura, Ivars Veckalns
Medicīna, SSNMF8MaģistrsObligātsInita Buliņa, Anda Kadiša, Mihails Tarasovs, Jūlija Zepa, Matīss Šablinskis, Renāte Diura, Ivars Veckalns
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsInita Buliņa, Anda Kadiša, Maksims Petrakovs, Jūlija Zepa, Kristīne Ivanova, Natālija Vellere, Renāte Diura, Ivars Veckalns
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsInita Buliņa, Anda Kadiša, Mihails Tarasovs, Jūlija Zepa, Matīss Šablinskis, Ivars Veckalns
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligātsAnda Kadiša