Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot izpratni par psiholoģijas nozīmi reklāmdarbībā, par iespējamiem efektiem, ko uzņēmējdarbībā var gūt ar reklāmas palīdzību, ievērojot cilvēku uztveres specifiku, sabiedrības un biznesa kultūras īpatnības, socializāciju u.c. aspektus, par psiholoģiskās iedarbības līdzekļiem un motīviem, kuru izmantošana pastiprina reklāmas veidošanas un izplatīšanas efektivitāti, kā arī par reklāmas devēju un veidotāju atbildību sabiedrības priekšā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas mārketinga komunikācijas metodēs, reklāmas vadībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā iegūst zināšanas par reklāmas ietekmi uz cilvēku, par tās ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt, vai konkrētā reklāma atbilst profesionālās ētikas principiem, kādā mērā tā psiholoģiski iedarbosies uz sabiedrību.

Kompetences

Spēja plānot un organizēt reklāmas pētījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleRenāte Cāne
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV5BakalaursIerobežota izvēleRenāte Cāne