Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Natālija Vedmedovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Natālija Vedmedovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, endokrinoloģijā, imunoloģijā, laboratoriskajā un funkcionālajā diagnostikā, vizuālajā diagnostikā.
Mērķis:
veicināt zināšanu apguvi par sievietes dzimumsistēmas fizioloģiju, par ginekoloģijā izmantojamām dzimumsistēmas izmeklēšanas metodēm; veidot izpratni par pāra neauglības iemesliem, izmeklēšanas metodēm un ārstēšanas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Menstruālā cikla izmeklēšana, funkcionālās diagnostikas testi. Ultrasonogrāfijas pielietojums ginekoloģijā, dopplersonogrāfija, olvadu caurlaidības noteikšana.Nodarbības1.00MITC
2Rengenizmeklēšana ginekoloģijā. Kompjutertomogrāfijas pielietojums ginekoloģijā. Duglasa dobuma punkcija. Biopsija, dzemdes dobuma frakcionēta abrāzija. Histoloģiskā un citoloģiskā izmeklēšana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Histeroskopija, rezektoskopija, metožu pielietošanas indikācijas. LaparoskopijaNodarbības1.00klīniskā bāze
4Ginekoloģiskās saslimšanas un neauglība. Policistisku olnīcu sindroms, endometrioze, iegurņa iekaisuma slimība, iedzimtas anomālijas, dzimumorgānu audzēji. Slimību etioloģija, patoģenēze, diagnostika un ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Neauglības definīcija, statistikas rādītāji. Neauglīga pāra izmeklēšana. Vīrieša neauglība. Spermas analīze.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Medikamentoza neauglības ārstēšana. Neauglības ārstēšana: inseminācija, mākslīgās apaugļošanas tehnoloģijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
7Reproduktīvo tehnoloģiju pielietošanas ētiskie aspekti, likumdošana Latvijā, pasaulē. Pieeja neauglības ārstēšanā Latvijā, Eiropā. Neauglības ārstēšanas reģistrs, spermas banka.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Darba organizācija neauglības ārstēšanas klīnikā.Nodarbības1.00laboratorija
9Auglības saglabāšana onkoloģiskiem pacientiem. Grūtniecības norise pēc veiksmīgas neauglības ārstēšanas – problēmas un risinājumi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Klīniskās vēstures izskatīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
nodarbību apmeklējums, daudzatbilžu jautājumu testu rezultāti
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:prot sameklēt Latvijas likumdošanā likumus par reproduktīvās veselības jautājumiem, spēj izklāstīt un paskaidrot dzimumsistēmas fizioloģiju, apaugļošanas procesu; raksturot fizioloģiskas izmaiņas dzimumorgānos un hormonālajā balansā dažādos sievietes dzīves periodos (prepubertāte, pubertāte, reproduktīvais periods, klimaktēriskais periods, menopauze); aprakstīt sievietes menstruālā cikla izmeklēšanu un dzimumsistēmas izmeklēšanu dažādu ginekoloģisku patoloģiju gadījumā; pārzina dzemdes kakla un krūts vēža skrīningu; raksturot dzimumorgānu infekcijas, to noteikšanas metodes; uzskaitīt un aprakstīt neauglības iemeslus (dzīvesveida faktori, vīrieša neauglība, neauglības ovulācijas faktori, olvadu/peritoneālie faktori); saprot un māk paskaidrot neauglības ārstēšanas principus un mākslīgas apaugļošanas metodes (inseminācija, in vitro fertilizācija un embriotransfers, luteālās fāzes atbalsts, sasaldētu embriju uzglabāšana).
Prasmes:prot pamatot un nozīmēt testus/izmeklējumus sievietes dzimumsistēmas izmeklēšanai, prot izskaidrot izmeklējumu nepieciešamību un interpretēt rezultātus, prot noteikt iespējamos sievietes neauglības iemeslus un spēj izskaidrot pamata diagnostiskās metodes neauglības iemeslu noteikšanai. Studiju kursa apguves rezultātā spēj praktiski veikt dzimumsistēmas izmeklēšanu dažādu ginekoloģisku patoloģiju gadījumā: - savākt reproduktīvo anamnēzi sievietei; - apskatīt dzemdes kaklu spoguļos, paņemt citoloģiju no dzemdes kakla, veikt krūts dziedzera izmeklēšanu un izskaidrot savas darbības; - paskaidrot pacientei dažādu dzimumsistēmas izmeklēšanā pielietojamo testu būtību, veikšanas tehniku un sagaidāmos rezultātus; - identificēt neauglību, paskaidrot sievietei par iespējamiem neauglības iemesliem; - paskaidrot sievietei pieejamās neauglības ārstēšanas metodes.
Kompetences:Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs: - paņemt citoloģiju dzemdes kakla vēža diagnostikai; - veikt dzemdes un dzemdes piedēkļu bimanuālu izmeklēšanu; - konstatēt neauglības iemeslu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006.
2Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2009.
3Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
4Williams Gynaecology and Infertility, atkārtoti izdevumi
Papildus literatūra
1Human Assisted Reproductive Technology, Future Trends in Laboratory and Clinical Practice, David K. Gardner redakcijā, Cambridge University Press, 2011.
2Manual of Assisted Reproductive Technologies and Clinical Embryology, Pankaj Talwar redakcijā, JP Medical Ltd, 2012
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāls.
2LR likumdošana
3RSU bibliotēkas resursi
4www.pubmed.com