Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Nataļja Kurjāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_059LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīniskā ģenētikaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Nataļja Kurjāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas mikrobioloģijā, imunoloģijā (imūnās sistēmas uzbūve, funkcijas), normālā anatomija, histoloģija, patofizioloģija, bioķīmija, farmakoloģija, medicīniskā ģenētika, nelielas priekšzināšanas klīniskajā medicīnā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par dažādām retām slimībām, to imūniem un ģenētiskiem aspektiem, klīniskajām izpausmēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads retās slimībās. ORPHAN medikamenti. Reto slimību gēnu terapija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Kardioloģiskās retās slimības (iekaisīgas kardiomiopātijas).Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Retās metabolās un endokrīnās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Bakteriofāgu loma mūsdienu medicīnā (1. daļa).Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Bakteriofāgu loma mūsdienu medicīnā (2. daļa).Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Primāro imūndeficītu klasifikācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Retās neiroloģiskas slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Imunogēnie audzēji un audzēju mikrovide.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts patstāvīgs individuāls un darbs grupā, mutiskas prezentācijas sagatavošana par uzdoto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšanas kritēriji – regulārs praktisko nodarbību apmeklējums; • aktīva līdzdalība klīnisko situācijas gadījumu apspriešanā un diskusijā. Pareizas atbildes uz īsu testu (kontroljautājumi) par nodarbības tēmu; • sagatavota mutiska uzstāšanās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs identificēt retās slimības dažādās nozarēs atkarībā no klīniskām izpausmēm.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs novērtēt imunoloģisko un bioķīmisko analīžu rezultātus, kā arī noteikt indikācijas padziļinātai speciālai izmeklēšanai atkarībā no diagnozes.
Kompetences:Studējošie varēs izmantot iegūtas zināšanas un prasmes dažādu retu slimību diagnostikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Retās slimības. prof. Aivara Lejnieka redakcijā. 2014
Papildus literatūra
1Genetics of Osteogenesis Imperfecta, Eric T Rush, 2018
2Cancer Immunotherapy Principles and Practice 2017 Butterfield PhD, Lisa H. (Editor), Kaufman MD FACS, Howard L. (Editor), Marincola MD FACS, Francesco M. (Editor) Hardback ISBN: 13 9781620700976
3Rare Diseases and Orphan Drugs. Keys to understanding and treating the common diseases. 2014. Jules J.Berman.
4An Update on Autoinflammatory Diseases. F. Ciccarelli, M. De Martinis, and L. Ginaldi
5Neutrophils in the tumor microenvironment DR Powell, A Huttenlocher - Trends in immunology, 2016 - Elsevier Volume 37, Issue 1, January 2016, Pages 41-52
6Prognostic value of tumor-infiltrating FoxP3+ regulatory T cells in cancers: a systematic review and meta-analysis B Shang, Y Liu, S Jiang, Y Liu - Scientific reports, 2015 - nature.com Scientific Reports volume 5, Article number: 15179 (2015)
Citi informācijas avoti
1Orphanet diseases list
2Article
3Retas slimības
4Journal article
5Leikodistrofijas pieaugušajiem
6Ārstējamas muskuļu slimības
7Amiloidozes neiroloģiskās izpausmes