Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Nataļja Kurjāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_059LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīniskā ģenētikaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Nataļja Kurjāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas mikrobioloģijā, imunoloģijā (imūnās sistēmas uzbūve, funkcijas), normālā anatomija, histoloģija, patofizioloģija, bioķīmija, farmakoloģija, medicīniskā ģenētika, nelielas priekšzināšanas klīniskajā medicīnā.
Mērķis:
Dot zināšanas par dažādām retām slimībām, to imūniem un ģenētiskiem aspektiem, klīniskajām izpausmēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Retās slimības un Orfānie medikamentiNodarbības1.00klīniskā bāze
2Lizosomālas uzkrāšanās slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
3Neiromuskulāras slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
4Endokrīnas retās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Reti audzējiNodarbības1.00klīniskā bāze
6Retas slimības kardioloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vīrusu (bakteriofāgu) terapija mikrobioloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Reti primārie imūndeficītiNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts patstāvīgs individuāls un darbs grupā, Mutiskas prezentācijas sagatavošana par uzdoto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšanas kritēriji - regulārs praktisko nodarbību apmeklējums; - aktīva līdzdalība klīnisko situācijas gadījumu apspriešanā un diskusijā. Pareizas atbildes uz īsu testu (kontroljautājumi) par nodarbības tēmu; - sagatavota mutiska uzstāšanās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs identificēt retās slimības dažādās nozarēs atkarībā no klīniskām izpausmēm.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs novērtēt imunoloģisko un bioķīmisko analīžu rezultātus, kā arī noteikt indikācijas padziļinātai speciālai izmeklēšanai atkarībā no diagnozes.
Kompetences:Studējošie varēs izmantot iegūtas zināšanas un prasmes dažādu retu slimību diagnostikā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Retās slimības. prof. Aivara Lejnieka redakcijā. 2014
Papildus literatūra
1Rare Diseases and Orphan Drugs. Keys to understanding and treating the common diseases. 2014. Jules J.Berman.
Citi informācijas avoti
1Orphanet diseases list