Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Andra Vabale
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar runas ritma un tempa traucējumu izpētes vēsturiskiem aspektiem, stostīšanās, logoneirozes diagnostiku un terapijas tehnikām.

Priekšzināšanas

pedagoģija, psiholoģija, ievads logopēdijā, anatomija, fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās stostīšanās, logoneirozes, runas tempa un ritma traucējumu etioloģiju un patoģenēzi. Spēs demonstrēt zināšanas šo traucējumu diagnosticēšanā klīnisko gadījumu analīzē, veidos, aprakstīs un spēs lietot noteiktas metodikas/ tehnoloģijas stostīšanās terapijā (logoritmiku, Netiešo/Tiešo ārstēšanu bērniem , DAF un FAF, u.c).

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs diagnosticēt runas tempa un ritma traucējumus, stostīšanos un logoneirozi bērniem un pieaugušajiem; mācēs plānot terapijas virzienus , izvēlēties un pielietot noteiktas metodikas/tehnoloģijas, atbilstoši klīnisko gadījumu specifikai, kā arī apmācīt pacienta piederīgos to lietošanā.

Kompetences

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes bērnu/pieaugušo runas tempa/ritma, stostīšanās/logoneirozes novērtēšanā un terapijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsAndra Vabale