Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lauma Spriņģe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_084LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lauma Spriņģe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas72
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselības pamati.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni un veicināt zināšanu apguvi par sabiedrības veselībā risināmo jautājumu daudzveidību. Iepazīstināt ar sabiedrības veselības problēmu izziņas metodēm un to izmantošanu sabiedrības veselības problēmu identifikācijā, kontrolē un mazināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uz pierādījumiem balstīta sabiedrības veselībaLekcijas1.00auditorija
2Populācijas veselību raksturojošie rādītājiLekcijas1.00auditorija
3Veselības statistika. Sabiedrības veselības pārraudzībaLekcijas1.00auditorija
4ProfilakseLekcijas1.00auditorija
5Populācijas veselību raksturojošie rādītājiNodarbības1.00auditorija
6ProfilakseNodarbības1.00auditorija
7Profilakse. Patstāvīgo darbu prezentācijasNodarbības1.00auditorija
8Hroniskās neinfekcijas slimībasNodarbības1.00auditorija
9Sirds asinsrites slimībasNodarbības1.00auditorija
10Novecošanās. Cukura diabētsNodarbības1.00auditorija
11Hroniskas plaušu slimībasNodarbības1.00auditorija
12Psihiskā veselībaNodarbības1.00auditorija
13Bērnu un pusaudžu veselībaNodarbības1.00auditorija
14Mātes un bērna veselībaNodarbības1.00auditorija
15Ievainojumi un ārējie nāves cēloņiNodarbības1.00auditorija
16VardarbībaNodarbības1.00auditorija
17AtkarībasNodarbības1.00auditorija
18Viespasniedzēja nodarbība par aktuālu sabiedrības veselības problēmuNodarbības1.00auditorija
19Onkoloģiskās slimībasNodarbības1.00auditorija
20Infekcijas slimībasNodarbības1.00auditorija
21Infekcijas slimību globālie aspektiNodarbības1.00auditorija
22Infekcijas slimības. Mājas darbu prezentācijasNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Situācijas analīze, rakstveida esejas, statistisko datu apkopojumi ar analīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
Darbs mazās grupās ar prezentācijām, situācijas analīze, rakstveida esejas, statistisko datu apkopojumi ar analīzi, rakstveida eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosaukt sabiedrības veselības problēmu identificēšanas un analīzes metodes; uzskaitīt galvenās sabiedrības veselības problēmas un to cēloņus; izklāstīt problēmu risinājumu iespējas.
Prasmes:Atlasīt sabiedrības veselības stāvokli raksturojošo informāciju; aprēķināt demogrāfiskos un slimību biežuma pamatrādītājus; sagatavot un prezentēt noteiktas sabiedrības veselības problēmas analīzi.
Kompetences:Izmantojot sabiedrības veselību raksturojošos informāciju avotus, kritiski un salīdzinoši vērtēt sabiedrības veselības situāciju; pamatot uzdevumus sabiedrības veselības problēmu risināšanā; plānot sabiedrības veselības speciālista darbību konkrētā situācijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Māris Baltiņš, Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003. Veselība 21- veselība visiem 21. gadsimtā, PVO, 1999.
2Oxford Handbook of Public Health Practice, edited by David Pencheon at all, Oxford University press, 2006.
Papildus literatūra
1T.H. Tulchinsky, E.A.Varikova, The New Public Health. An introduction for the 21st Century, Elsevier Science & Technology, 2000.
Citi informācijas avoti
1CDC, PVO datu bāzes un publikācijas www.cdc.gov; www.who.int
2Global Health Observatory (GHO) publikācijas www.who.int/gho/publications/en/index.html; Eiropas slimību profilakses un kontroles centra dati un publikācijas http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx; Sabiedrības veselības analīze Latvijā, Veselības aprūpes statistikas apkopojumi; Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti, LR Centrālā Statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv; www.vmnvd.gov.lv u.c.