Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Iegūt zināšanas un izpratni par sabiedrības veselības jautājumiem funkcionālā speciālista prakses kontekstā.

Priekšzināšanas

Ievads specialitātē, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija, pētniecības metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
- izskaidrot veselības jēdzienu, funkcionēšanu un nespēju;
- raksturot veselību ietekmējošos faktorus un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumus;
- izskaidrot slimību biežuma radītājus (incidece, prevalence);
- nosaukt un raksturot veselības veicināšanas pamatprincipus.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
- atlasīt, apkopot un izmantot būtiskāko informāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā;
- pielietot slimību biežuma aprēķinus;
- veidot prezentāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā.

Kompetences

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
- analizēt un interpretēt sabiedrības veselības situāciju un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumus;
- interpretēt slimību biežuma aprēķinu datus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija4BakalaursObligātsZane Liepiņa, Anete Nelsone, Ieva Rugina, Ieva Jēkabsone, Anna Golubeva
Fizioterapija8BakalaursObligātsZane Liepiņa, Anna Golubeva