Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Sandra Pērkone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Veidot izpratni par sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamatprincipiem. Izprast to pielietojumu veselības aprūpē.

Priekšzināšanas

Bioloģija, socioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēj formulēt sabiedrības veselības, epidemioloģijas un demogrāfijas pamatjēdzienus, izprot māsas darbības lomu. Izprast sabiedrības veselības prioritātes un preventīvas medicīnas aktualitātes.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izprast sabiedrības veselības prioritātes un preventīvas medicīnas aktualitātes.

Kompetences

Studenti ir kompetenti pacientu/klientu izglītošanas procesa plānošanā, organizēšanā, vadīšanā, realizēšanā un novērtēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsSandra Pērkone