Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Egita Senakola

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Egita Senakola
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, periodontoloģija, bērnu zobārstniecība.
Mērķis:
Praktiskas izpratnes veidošana par sabiedrības aprūpes iespējām zobārstniecībā, veidojot pozitīvu profesionālu attieksmi pret veselības un mutes veselības veicināšanu un izglītošanu, izpratne plānot un izstrādāt izglītojošās programmas zobārstniecībā dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ksilitola profilaktiskā iedarbība uz mutes veselību.Lekcijas1.00auditorija
2Mutes veselības aprūpe pacientiem ar īpašām vajadzībām.Lekcijas1.00auditorija
3Mutes veselības indikātori. Dzīves kvalitāte saistībā ar mutes veselību.Lekcijas1.00auditorija
4Epidemioloģijas principi un veidi zobārstniecībā. Mutes veselības rādītāji pasaulē un Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
5Tabakas lietošanas kaitīgums mutes veselībai. Zobārstniecības komandas loma tabakas kontrolē. Piecu soļu modelis (Jautā! Iesaki! Novērtē! Atbalsti! Seko!). Farmakoloģiskās terapijas izmantošana. Motivējošā intervēšana.Nodarbības1.00auditorija
6Ksilitola profilaktiskā iedarbība uz mutes veselību: Kas ir ksilitols? Ksilitola darbības mehānisms un ieteicamās devas. Uz pierādījumiem balstītas ksilitola pielietošanas programmas iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās (Somijas un citu valstu pieredze).Nodarbības1.00auditorija
7Komplikācijas mutē saistībā ar vēža ārstēšanu (staru un ķīmijterapiju). Ko zobārstniecības komanda var darīt?Nodarbības1.00auditorija
8Mutes veselības situācija un zobārstniecības aprūpes modelis Latvijā. Komandas darbs zobārstniecībā. Kā plānot zobārstniecības aprūpi pilsētā, rajonā?Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs periodiskās literatūras pārskatu veidošanā par kursā ietvertajām tēmām (gatavojot prezentācijas), lai apliecinātu savas teorētiskās zināšanas. Mutes veselību veicinošu bukletu izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Prezentācijas studiju kursa laikā, izglītojošo bukletu izstrāde. Rakstiska ieskaite kursa noslēgumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Ietver izpratni par primārās veselības aprūpes principiem, kopējo riska faktoru pieeju, mutes veselības aprūpes organizācijas principiem un modeļiem Latvijā un ārzemēs. Izpratni par mutes veselības veicināšanas - izglītošanas principiem un pieejām, zobārstniecības komandas lomu veselības veicināšanā un izglītošanā. Izprast epidemioloģijas principus un pētījumu veidus zobārstniecībā, jaunu mutes veselības indikātoru pielietojuma nepieciešamību.
Prasmes:Students pēc kursa beigšanas spēs novērtēt un praksē pielietot mutes veselības veicināšanas un izglītošanas pamatprincipus. Spēs savā klīniskajā darbā vispirms ievērot profilaktisko pieeju un stratēģijas, pretstatā ārstēšanas režīmam zobārstniecībā. Spēs izvērtēt atsevišķa indivīda profilaktiskās vajadzības - pacienta ēšanas paradumus, higiēnas iemaņas, ieteikt smēķēšanas atmešanas īsās intervences modeli (5A modelis), izglītot pacientus kā novērst zobu traumas un rīkoties to gadījumā.
Kompetences:Students pēc kursa beigšanas spēs izglītot zobārstniecības pacientus un sniegt primāro mutes veselības aprūpi dažāda vecuma iedzīvotājiem, arī ar īpašām vajadzībām. Spēs piedalīties dažādu mutes veselības veicinošu, izglītojošu programmu izstrādē un realizācijā iedzīvotājiem dazādās vecuma grupās. Izvērtēt dažādu valstu pieredzi mutes veselības izglītošanas un smēķēšanas atmešanas programmu ieviešanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Chestnutt I.G. Dental Public Health at a Glance., Wiley Blackwell, 1st Edition, 2016, 124 p.
2Daly B., Watt R.G., Batchelor P. Treasure E. Essential Dental Public Health. Oxford University Press, 2002.
3Fejerskov O., Kidd E. Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. Munksgaard, 2003.
4Felton A., Chapman A., Felton S. Basic Guide to Oral Health Education and Promotion. Wiley Blackwell, 2nd Edition, 2014, 300 p.
5Helping dental patients to quit tobacco. 2nd ed. Public Health England, 2014.
6Mason J. Concepts in Dental Public Health. 2nd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
Papildus literatūra
1A.Brinkmane, E.Senakola. Lai zobiņi nebūtu jālabo narkozē. Žurnāls Veselība. Aprīlis, 2018., 20.- 27.lpp.
2Mostofsky D.I., Fortune F. Behavioral Dentistry. Wiley Blackwell, 2nd Edition, 2014, 11-26, 237-250, 323-348.
3Petersen P.E., Bourgeois D., Ogawa H. et al. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull WHO 2005, 83: 661-669.
4E.Senakola, A.Brinkmane, L.Kroniņa. Mutes dobuma veselība pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā. Doctus, 2018, Nr.9, 35.-38.lpp.
5Sheiham A., Bonecher M. Promoting Children`s Oral Health: Theory and Practice. Quintessence LTDA, 2005.
Citi informācijas avoti
1Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Willey online library, EBSCO, Dyna Med.
2E.Senakola, I.Maldupa, S.Uribe, M.Ņizamovs. Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā 2015./2016. mācību gads. ISBN (pdf) 978-9934-514-36-4, 1-56 lpp. https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/petijumi-…
3Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu : rokasgrāmata primārās un ... https://dom.lndb.lv/data/obj/558264.html