Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Egita Senakola
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Praktiskas izpratnes veidošana par sabiedrības aprūpes iespējām zobārstniecībā, veidojot pozitīvu profesionālu attieksmi pret veselības un mutes veselības veicināšanu un izglītošanu, izpratne plānot un izstrādāt izglītojošās programmas zobārstniecībā dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Priekšzināšanas

Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, periodontoloģija, bērnu zobārstniecība.

Rezultāti

Zināšanas

Ietver izpratni par primārās veselības aprūpes principiem, kopējo riska faktoru pieeju, mutes veselības aprūpes organizācijas principiem un modeļiem Latvijā un ārzemēs. Izpratni par mutes veselības veicināšanas - izglītošanas principiem un pieejām, zobārstniecības komandas lomu veselības veicināšanā un izglītošanā. Izprast jaunas pieejas mutes veselības veicināšanā un mutes veselības indikātoru pielietojuma nepieciešamībā.

Prasmes

Students pēc kursa beigšanas spēs novērtēt un praksē pielietot mutes veselības veicināšanas un izglītošanas pamatprincipus. Spēs savā klīniskajā darbā vispirms ievērot profilaktisko pieeju un stratēģijas, pretstatā ārstēšanas režīmam zobārstniecībā. Spēs izvērtēt atsevišķa indivīda profilaktiskās vajadzības – pacienta ēšanas paradumus, higiēnas iemaņas, ieteikt smēķēšanas atmešanas īsās intervences modeli (5A modelis), izglītot pacientus kā novērst zobu traumas un rīkoties to gadījumā.

Kompetences

Students pēc kursa beigšanas spēs izglītot zobārstniecības pacientus un sniegt primāro mutes veselības aprūpi dažāda vecuma iedzīvotājiem, arī ar īpašām vajadzībām. Spēs piedalīties dažādu mutes veselības veicinošu, izglītojošu programmu izstrādē dažādās vecuma grupās. Izvērtēt dažādu valstu pieredzi mutes veselības izglītošanas un smēķēšanas atmešanas programmu ieviešanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz9MaģistrsObligātsEgita Senakola
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF9MaģistrsObligāts