Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ruta Siliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_049LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīga izpratne par komunikāciju.
Mērķis:
Kurss veidots, lai iepazīstinātu studējošos ar teorētisko bāzi, kas skar sabiedrisko attiecību vadību, izprotot to kā procesu un apzinātu tā iespējamās problēmas, kā arī lai sniegtu praktiskas iemaņas šī procesa vadībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdzieni, definīcijas. Ievads. SA un mārketinga mijiedarbība. Dažādās publikas un attiecības ar tām. J. Gruniga SA stratēģiskie modeļi.Lekcijas1.00auditorija
2Sabiedrisko attiecību plānošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Pārdošana un mārketings kā sabiedrisko attiecību integrētās komunikācijas daļa.Lekcijas1.00auditorija
4Pētījumi un uzņēmējdarbība kā sabiedrisko attiecību integrētās komunikācijas daļa.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Valsts komunikācija kā sabiedrisko attiecību integrētās komunikācijas daļa.Lekcijas1.00auditorija
6Publicitāte un veicināšana kā sabiedrisko attiecību integrētās komunikācijas daļa.Lekcijas1.00auditorija
7Pētniecisko darbu – nozares pētījumu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
8Eksāmens.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Izvēlēties vienu no studiju kursā aplūkotajām tēmām; 2. No zinātnisko rakstu datubāzēm (piemēram, SCOPUS, EBSCO, SAGE Publications, Science Direct u.c., pilns saraksts http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi/abonetie-e-resursi/abo…) atlasīt 3 jaunākos pētījumus (ne vecākus par trim gadiem) par izvēlēto tēmu; 3. Sagatavot pētījumu izklāstu (vērtīgas atziņas) prezentācijas formā, ar ko nodarbības laikā iepazīstina pasniedzēju un kursa biedrus. Prezentācija izdrukā veidā jāiesniedz pasniedzējai pirms prezentēšanas.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši RSU nolikumam, analīze, prasme pielietot teorētiskās atziņas, secinājumi un priekšlikumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par sabiedrisko attiecību būtību, vietu un lomu organizācijas menedžmenta sistēmā.
Prasmes:Veidot proaktīvu pieeju sabiedrisko attiecību stratēģiskajā organizēšanā, reaģējošu komunikāciju reputācijas veidošanā, plānot un īstenot sabiedrisko attiecību kampaņas un nozarei raksturīgus pētījumus.
Kompetences:Par sabiedrisko attiecību kā vienu no vadības instrumentiem, to dažādām darbības jomām, tendencēm un instrumentārijiem atbilstoši nozares specifikai un ētikas vadlīnijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Byrum K. (2018) Public Relations Strategies and Tactics. - Cognella Academic Publishing
2International public relations and public diplomacy : communication and engagement (2015) / Guy J. Golan, Sung-Un Yang, Dennis F. Kinsey, editors. - New York : Peter Lang
3Wilcox D.L., Cameron G.T. (2014) Public Relations: Strategies and Tactics (11th Edition). - Pearson
4Wilcox, Dennis L. (2013) Public relations writing and media techniques / Dennis L. Wilcox, Bryan H. Reber. - 7th ed. - Boston : Pearson Education
5Smith, Ronald D. (2013) Strategic planning for public relations / Ronald D. Smith. - 4th ed. - New York : Routledge
Papildus literatūra
1Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., Effective public relations. 9th ed. - Upper Saddle River : Pearson Education International, 2006
2Shafritz J.M., Russell E.W., Introducing public administration. 4th ed.- New York: Pearson Education, 2005
3Argenti P.A., Forman J., The power of corporate communication : crafting the voice and image of your business. - New York : McGraw-Hill, 2002
4Barry A., PR power : inside secrets from the world of spin.- London : Virgin Books, 2002
5Lesly's handbook of public relations and communications. 5th ed. / Ed. by Ph.Lesly. - Lincolnwood : NTC Business Books, 1997
6Austin E.W., Pinkleton B.E., Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs. - Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2001
7Hart N., The public relations audit : evaluation checklists to measure the impact of every message you send to customers, shareholders and the public. - London : Pearson Education, 2002
8Wilcox D.L., Ault Ph.H., Agee W.K., Public relations : strategies and tactics. 5th ed. - New York : Longman, 1997
Citi informācijas avoti
1Big Boys Gone Bananas!*
2Redakcijas aizkulises (THE NEWS ROOM: OFF THE RECORD)