Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vita Savicka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_257LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt ar sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas būtību, uzdevumiem, koncepcijām un pamatprincipiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mūsdienu sabiedrisko attiecību izpratne un definīcijas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Sabiedrisko attiecību ētika. Tēla un reputācijas jēdziens, to veidošanās pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
3Stratēģiskā un taktiskā komunikācijas efektivitātes noteikšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Auditorijas un publikas jēdziens. Mērķauditorijas segmentācijas principi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Sabiedrisko attiecību metodes un instrumenti. Mediju attiecības un publicitātes veidošana. Informācijas vizualizēšana un digitalizēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mūsdienu sabiedrisko attiecību izpratne un definīcijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Sabiedrisko attiecību ētika. Tēla un reputācijas jēdziens, to veidošanās pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
3Stratēģiskā un taktiskā komunikācijas efektivitātes noteikšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Auditorijas un publikas jēdziens. Mērķauditorijas segmentācijas principi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Sabiedrisko attiecību metodes un instrumenti. Mediju attiecības un publicitātes veidošana. Informācijas vizualizēšana un digitalizēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jāanalizē izvēlētā uzņēmuma komunikācijas stratēģija, kas tiek pielietota, lai risinātu kādu komunikācijas problēmu, un uzņēmuma darbs jāvērtē, balstoties uz teorētiskajiem atzinumiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēj analizēt gadījumu, to novērtēt – līdz 7 ballēm. Spēj analizēt gaidījumu, to novērtēt, piedāvāt savu redzējumu komunikācijas problēmas risinājumam – no 7 – 10 ballēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas principus, metodes, ētiku.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj kritiski analizēt organizāciju komunikāciju un to novērtēt.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot stratēģisko un taktisko komunikāciju, un to konceptus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Grunig. Excellent public relations and effective organizations : a study of communication management in three countries : Larissa A. Grunig, James A. Grunig, David M. Dozier. 2002. NewJersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., P.306
2Grunig E. James. 2011. Public relations and strategic management: Institutionalizing organization-public relationship in contemporary society. Central European Journal of Communication 1 (2011).
3Grunig, James E. 1992. Excellence in Public Relations and Communication Management, New Jersey: LEA.
4Davidson, S. (2016). Public relations theory : An agonistic critique of the turns to dialogue and symmetry.
5Communication Ecologies: Analyzing Adoption of False Beliefs in an Information-Rich Environment. Science Communication, 40(5), 650–668.
6Dulek, R. E., & Campbell, K. S. (2015). On the Dark Side of Strategic Communication
7Katlips, S. M., Senters A. H., Brūms G. M. (2002). Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots
8Thomas, G. F., & Stephens, K. J. (2015). An Introduction to Strategic Communication. International Journal of Business Communication, 2015, Vol. 52(1) 3 –11
9Heath, Robert L. 2001. Handbook of Public Relations. Thousand Oaks, London un New Dehli: Sage Publications, Inc.
Papildus literatūra
1Argenti, Paul. A. 1996. “Corporate Communication as a Discipline: Toward a Definition.” Management Communication Quarterly. Volume 10, Issue 1, pp. 73–97
2Goldhaber, Gerald M. 1993. Organizational Communication. Brown & Benchmark Publisher.
3Oliver, S. 2007. Public Relations Strategy: 2nd edition. London: Kogan Page Limited.
4Spaho, Kenan. 2012. Organizational communication process.
5Kelly, Marylin S. 2006. Communication @ Work: Ethical, Effective and Expressive Communication in the Workplace. Boston: Pearson Education, Inc.