Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aivars Stankevičs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_085LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētikaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgas zināšanas par komunikācijas procesu un vadības principiem.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar teorētisko bāzi, kas skar SA vadību, veidot izpratni par SA kā procesu un apzināt tā iespējamās problēmas, kā arī sniegt praktiskas iemaņas SA procesa vadībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrisko attiecību būtībaLekcijas1.00auditorija
2Sabiedriskās attiecības un žurnālistikaNodarbības1.00auditorija
3Imidži. Korporatīvā identitāte un korporatīvais tēlsNodarbības1.00auditorija
4Sabiedrisko attiecību evolūcijaLekcijas1.00auditorija
5Ētika un profesionālismsLekcijas1.00auditorija
6Sabiedrisko attiecību nodaļas un SA uzņēmumiLekcijas1.00auditorija
7SA menedžera uzdevumi un atbildība. SA menedžera un menedžmenta sadarbībaNodarbības1.00auditorija
8Pakalpojumu definēšana. Pakalpojumu izmaksasNodarbības1.00auditorija
9Programmas plānošanaLekcijas1.00auditorija
10Situācijas izpēte. Situācijas novērtēšanas metodesNodarbības1.00auditorija
11Mērķu definēšanas. Prioritāšu noteikšana. Laiks un budžetsNodarbības1.00auditorija
12Publikas definēšana. Atšķirība starp publiku un auditoriju. Mēdiju un tehnikas izvēle.Nodarbības1.00auditorija
13Komunikācijas jēdziens, mērķi unLekcijas1.00auditorija
14Sabiedrības viedoklis un pārliecināšanaLekcijas1.00auditorija
15Sabiedrisko attiecību stratēģijasLekcijas1.00auditorija
16Mediju attiecībasLekcijas1.00auditorija
17Labu preses attiecību principi. SA praktiķa un žurnālista dažādas lojalitātes un pretrunīgās atbildībasNodarbības1.00auditorija
18Rakstīšana sabiedriskajās attiecībāsLekcijas1.00auditorija
19Septiņu punktu formula. Septiņu punktu formulas vērtībaNodarbības1.00auditorija
20Rakstības stils. Preses relīzes pasniegšana. Ekskluzīvi rakstiNodarbības1.00auditorija
21Preses pasākumi. Preses pasākumu organizēšanaNodarbības1.00auditorija
22Speciālas SA pielietošanas sfērasLekcijas1.00auditorija
23Internets un citas tehnoloģijasLekcijas1.00auditorija
24Sociālie medijiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
preses relīzes sagatavošana un prezentēšana, individuālais darbs – SA kampaņas stratēģija un plāns (referāts un prezentācija)
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: līdzdalība (aktivitāte) lekcijās (10%), līdzdalība (aktivitāte) un atbilžu kvalitāte semināros (15%), preses relīzes sagatavošana un prezentēšana (25%), individuālais darbs – SA kampaņas stratēģija un plāns (referāts) (25%), eksāmens (25%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:studentiem ir zināšanas un izpratne par SA un komunikācijas jēdzieniem, publikām un to iedalījumu, iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanas principiem un metodēm, SA nozares dažādām jomām.
Prasmes:pratīs sagatavot un komunicēt vēstījumu
Kompetences: spēs identificēt publikas un to vajadzības, atlasīt publikas specifikai piemērotāko komunikācijas vēstījumu un komunikācijas kanālu, mazināt komunikācijas barjeras, plānot un vadīt SA kampaņas sociālo jautājumu jomā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gregorija A. Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007
2Herbsts D. Sabiedriskās attiecības. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006
3Katlips S.M, Senters A.H., Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. – Rīga : Avots, 2002
4Veinberga S. Publiskās attiecības PR: Teorija un prakse. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004
5Veinberga S. Masmediji: Prese, radio un televīzija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005
Papildus literatūra
1Argenti P.A., Forman J., The power of corporate communication : crafting the voice and image of your business. - New York : McGraw-Hill, 2002
2Austin E.W., Pinkleton B.E., Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs. - Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2001
3Barry A., PR power : inside secrets from the world of spin.- London : Virgin Books, 2002
4Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., Effective public relations / 9th ed. - Upper Saddle River : Pearson Education International, 2006
5Drucker P.F. The Essential Drucker // Ch.18. Functioning Communications. – Oxford: Butterworth Heinemann, 2001.
6Ēriksens T.H. Mirka tirānija: Straujš un gauss laiks informācijas sabiedrībā. – Rīga: Norden AB, 2005
7Hart N., The public relations audit : evaluation checklists to measure the impact of every message you send to customers, shareholders and the public. - London : Pearson Education, 2002
8Shafritz J.M., Russell E.W., Introducing public administration / 4th ed.- New York: Pearson Education, 2005
9Stacks D.W. Primer of public relations research . - New York; London: Guilford Press, 2002.
10Treadwell D., Treadwell J.B. Public relations writing : principles in practice. - Boston [etc.] : Allyn and Bacon, 2000
Citi informācijas avoti
1What is Public Relations?
2https://www.youtube.com/watch?v=7ptiYPcIeM8
3How to Use Social Media in PR | Public Relations
4https://www.youtube.com/watch?v=oCUP60qJ1Tk