Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ināra Logina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Dot studentiem zināšanas par sāpju veidiem, rašanās mehānismiem un to terapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psihiatrijā, psihoterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students būs ieguvis zināšanas, kas ļauj:
• izprast galvenos sāpju rašanās mehānismus;
• izprast sāpju veidus un cēloņus, un to bioloģisko nozīmi;
• novērtēt sāpju pacientu sūdzības, to nozīmi un ietekmes klīniskajā praksē.

Prasmes

Students spēs:
• izmeklēt un novērtēt sāpju slimnieku sūdzības un vajadzības dažādos aprūpes etapos;
• atpazīt galvenos sāpju veidus un cēloņus dažādās klīniskajās situācijās;
• izvēlēties atbilstošāko sāpju terapijas veidu;
• izskaidrot ar sāpju cēloņiem un to ārstēšanu saistītos jautājumus pacientam, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem.

Kompetences

Students varēs:
• piedalīties sāpju pacienta aprūpes plānošanā dažādos etapos;
• sadarbībā ar citām ārstniecības personām noteikt individuālam pacientam attiecīgu terapiju, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju;
• novērtēt sāpju terapijas īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus;
• realizēt veselības veicināšanas pasākumus, profilaksi un agrīnu problēmu atklāšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsEduards Krustiņš, Ināra Logina, Maija Māliņa, Artūrs Utināns, Mihails Arons, Līga Keiša-Ķirse, Agnese Gūtmane, Vilnis Sosārs, Illa Mihejeva, Artūrs Ancāns, Imanta Ozola-Zālīte, Artūrs Miksons, Maija Rumaka
Medicīna11MaģistrsObligātsArtūrs Ancāns, Mihails Arons, Irina Evansa, Līga Keiša-Ķirse, Eduards Krustiņš, Ināra Logina, Maija Māliņa, Marija Mihailova, Illa Mihejeva, Artūrs Miksons, Imanta Ozola-Zālīte, Santa Purviņa, Maija Rumaka, Vilnis Sosārs, Artūrs Utināns, Edgars Vasiļevskis, Linda Zvaune
Pediatrija11MaģistrsObligātsLīga Keiša-Ķirse, Mihails Arons, Agnese Gūtmane, Maija Māliņa, Ināra LoginaEduards Krustiņš, Artūrs Utināns, Vilnis Sosārs, Ulla Bambīte,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsArtūrs Ancāns, Mihails Arons, Irina Evansa, Eduards Krustiņš, Ināra Logina, Maija Māliņa, Marija Mihailova, Illa Mihejeva, Artūrs Miksons, Imanta Ozola-Zālīte, Santa Purviņa, Maija Rumaka, Vilnis Sosārs, Edgars Vasiļevskis, Linda Zvaune, Līga Keiša-Ķirse, Artūrs Utināns, Vladimirs GromakovskisNora Aleksīna,
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsInāra Logina, Maija Māliņa, Linda Zvaune, Mihails Arons, Līga Keiša-Ķirse, Artūrs Miksons, Vladimirs Gromakovskis, Alla Haduņkina, Vilnis Sosārs, Oļegs Plesunovs, Elīna Zelča, Olga Ļevašina, Elmārs Patriks Borins, Jānis Labucis, Nora Aleksīna
Medicīna11MaģistrsObligātsMaija Māliņa, Linda Zvaune, Vladimirs Gromakovskis, Mihails Arons, Alla Haduņkina, Līga Keiša-Ķirse, Oļegs Plesunovs, Vilnis Sosārs, Artūrs Miksons, Artūrs Utināns, Elīna Zelča, Ināra Logina, Elmārs Patriks Borins, Jānis Labucis, Nora Aleksīna
Pediatrija11MaģistrsObligātsInāra Logina, Maija Māliņa, Linda Zvaune, Alla Haduņkina, Mihails Arons, Oļegs Plesunovs, Līga Keiša-Ķirse, Artūrs Miksons, Elmārs Patriks Borins, Jānis Labucis
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsInāra Logina, Jānis Labucis, Linda Zvaune, Vladimirs Gromakovskis, Elmārs Patriks Borins, Mihails Arons, Vilnis Sosārs, Artūrs Miksons, Nora Aleksīna, Elīna Zelča, Alla Haduņkina, Gļebs TroščenkovsMaija Māliņa,
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsInāra Logina, Maija Māliņa, Nora Aleksīna, Mihails Arons, Līga Keiša-Ķirse, Gļebs Troščenkovs, Jānis Labucis, Vilnis Sosārs, Elīna Zelča, Vladimirs Gromakovskis, Alla Haduņkina, Olga Ļevašina, Līga Mekša, Linda Zvaune, Viktorija Džabijeva, Agnese Sperga, Irina Evansa, Oļegs Plesunovs, Artūrs Miksons, Elmārs Patriks Borins
Medicīna11MaģistrsObligātsMaija Māliņa, Linda Zvaune, Vladimirs Gromakovskis, Alla Haduņkina, Mihails Arons, Līga Keiša-Ķirse, Elīna Zelča, Irina Evansa, Vilnis Sosārs, Nora Aleksīna, Ināra Logina, Līga Mekša, Artūrs Miksons, Jānis Labucis, Olga Ļevašina, Gļebs Troščenkovs, Agnese Sperga, Artūrs Utināns, Oļegs Plesunovs, Elmārs Patriks Borins
Pediatrija11MaģistrsObligātsInāra Logina, Jānis Labucis, Līga Keiša-Ķirse, Mihails Arons, Viktorija Džabijeva, Vladimirs Gromakovskis, Nora Aleksīna, Gļebs Troščenkovs, Linda Zvaune, Maija Māliņa, Alla Haduņkina, Oļegs Plesunovs, Artūrs Miksons, Elmārs Patriks Borins
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsAlla Haduņkina, Artūrs Miksons, Elīna Zelča, Ināra Logina, Linda Zvaune, Maija Māliņa, Mihails Arons, Nora Aleksīna, Vilnis Sosārs, Vladimirs Gromakovskis, Viktorija Džabijeva, Līga Mekša, Olga Ļevašina, Agnese Sperga, Irina Evansa, Laura Bubko, Gļebs Troščenkovs, Līga Keiša-Ķirse, Elmārs Patriks Borins, Jānis Labucis
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsIerobežota izvēleLīga Keiša-Ķirse, Linda Zvaune, Olga Ļevašina, Elīna Zelča, Gļebs Troščenkovs, Nora Aleksīna, Vladimirs Gromakovskis, Alla Haduņkina, Agnese Sperga, Elmārs Patriks Borins, Jānis Labucis, Līga Mekša, Viktorija Džabijeva, Artūrs Miksons, Ināra Logina, Maija Māliņa, Mihails Arons, Oļegs Plesunovs, Vilnis Sosārs, Irina Evansa