Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ingrīda Čēma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MMK_022LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ingrīda Čēma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ingrīda Čēma
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, +371 67409136
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas zināšanas un motivācija kļūt par veiksmīgu un labu zobārstu.
Mērķis:
Apgūt saskarsmes psiholoģijas pamatus, lai kļūtu par gudru, kompetentu, iecienītu, prasmīgu zobārstu un mūsu sabiedrības locekli.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saskarsmes psiholoģijas definīcija. Vispārīgie saskarsmes psiholoģijas aspekti un to nepieciešamība veiksmīgam darbam zobārstniecībāLekcijas1.00auditorija
2Pirmās lekcijas analīze un daži vispārīgi testi.Nodarbības1.00auditorija
3Personības loma saskarsmē, temperaments, raksturs. Psiholoģijas testi un to pielietojums saskarsmē.Lekcijas1.00auditorija
4Psiholoģijas testi un to analīze.Nodarbības1.00auditorija
5Saskarsmes psiholoģija kolektīvos (darbā, sabiedrībā, ģimenē).Lekcijas1.00auditorija
6Lomu spēles un analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Saskarsmes psiholoģijas aspekti, veidojot attiecības ar pacientiem. Veiksmīgas sadarbības atslēgas.Lekcijas1.00auditorija
8Pirmā iespaida nozīme, saruna, verbālā un neverbālā saskarsmeNodarbības1.00auditorija
9Saskarsmes psiholoģija attiecībās ar kolēģiem un sabiedrību un ētikas normas.Lekcijas1.00auditorija
10Mācīšanās publiski uzstāties, vest sarunas, klausīties, intervēt.Nodarbības1.00auditorija
11Konflikti, to veidošanās, risināšanas metodes un to pielietojums zobārstniecības praksē.Lekcijas1.00auditorija
12Konfliktu testi, analīze, risināšanas prakseNodarbības1.00auditorija
13Saskarsme ar kolēģiem un citiem cilvēkiem visā pasaulē. Kultūras, izglītības, izcelsmes, audzināšanas dažādības nozīme saskarsmē.Lekcijas1.00auditorija
14Individuālais darbs. Sagatavot prezentāciju par saskarsmes īpatnībām kādā konkrētā valstī.Nodarbības1.00auditorija
15Ārsta zvērests šodien. Zināšanu un izglītības nozīme saskarsmē.Lekcijas1.00auditorija
16Mūsu savstarpējās saskarsmes analīze. Ieguvumi, ko varam uzlabot.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtā vizuālā materiāla studēšana. Obligātās literatūras ieteiktā materiāla studēšana. Sevis pilnveidošanas nolūkos piedalīties dažādos sadzīves, akadēmiskos un zinātniskos pasākumos ar mērķi vērot saskarsmes kultūru un uzvedību. Situāciju analīze diskusijās ar kolēģiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja aktīvi piedalīties diskusijās par lekciju tēmām. Sagatavot prezentācijas par dažādu tautu kultūras parašām. Risināt piedāvātos sadzīves situācijas uzdevumus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināt saskarsmes psiholoģiju, lai veidotu attiecības ar kolēģiem, pacientiem un sabiedrību Latvijā un citās valstīs un kultūrās.
Prasmes:Mācēt labi iekļauties un veidot darba kolektīvus, un sevi prezentēt kā izglītotu ,kompetentu, zinošu, prasmīgu ārstu Latvijā un pasaulē.
Kompetences:Pārzināt saskarsmes psiholoģijas nosacījumus, lai labi iekļautos jebkurā sabiedrībā. Prast sadarboties ar visiem kolēģiem zobārstniecības praksēs un akadēmiskajā vidē. Spēt risināt konfliktus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Viesturs Reņģe Psiholoģija (savstarpējo attiecību psiholoģija) Apgāds Zvaigzne ABC 2004.g.
2Jānis Kupčs Saskarsmes būtība Zvaigzne ABC 1997.g.
3Dr. Mels Gils Neparastais Prāts.2011.g.
Papildus literatūra
1Pats sev noslēpums Pašizziņas testi Zvaigzne ABC 1997.g.
2Verners Korels Kā izprast cilvēkus un pareizi izturēties pret tiem (psiholoģija darbā un ģimenē) Madris 2007.g.
3A. Krauklis Emocionālais stress un tā optimizācija Zvaigzne 1981.g.
4Rūdolfs Dobelli Skaidrās domāšanas māksla (52 domāšanas kļūdas, labāk, lai tās pieļauj citi!) Zvaigzne ABC 2011 g.
5Ričards Vebsters Sejas vaibstu lasīšana Jumava 2013.g.
6Bens Embridžs PSY-Q Jāņa rozes apgāds 2015.g