Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot un nostiprināt padziļinātu izpratni par spēka un šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas tiesiskajiem nosacījumiem un taktiskajiem aspektiem.

Uzdevumi:
1. Apgūt un spēt piemērot spēka un šaujamieroču lietošanas kārtību reglamentējošos normatīvos aktus.
2. Apgūt drošības tehnikas noteikumus rīkojoties ar šaujamieročiem.
3. Attīstīt prasmi rīkoties ar dažādām spēka metodēm.
4. Dažādās situācijās izvērtēt spēka vai šaujamieroča pielietošanas, izmantošanas nepieciešamību.

Priekšzināšanas

Apgūti mācību priekšmeti "Šaušanas mācība" un "Policijas tiesības".

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina šaujamieroču tapšanas vēsturi un klasifikāciju; studējošie var raksturot šaujamieroču attīstību un perspektīvas policijā nākotnē; studējošie izprot normatīvos aktus, kas regulē ieroču un speciālo līdzekļu apriti; studējošie zina drošības tehnikas noteikumu prasības rīkojoties ar ieročiem.

Prasmes

Studējošie prot izmantot un pielietot ieročus un to munīciju; prasme analizēt konfliktsituāciju, veikt vispārinājumus un pieņemt pareizus lēmumus; prasme šaušanas taktikā; prasme pielietot iegūtās zināšanas praksē; prasme precīzi šaut.

Kompetences

Spēja pieņemt lēmumu atbilstoši likumā noteiktai kārtībai; spēja patstāvīgi izvēlēties darbības stratēģiju konfliktsituāciju gadījumā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.