Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Akota

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_003LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Akota
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, patofizioloģijā, vispārējā un speciālajā patoloģijā, vispārējā ķirurģijā, diagnostiskajā radioloģijā, iekšķīgās slimībās ar propedeitikas pamatiem, farmakoloģijā, mutes, sejas un žokļu rajona topogrāfiskā anatomijā, mutes ķirurģijā, neatliekamajā palīdzībā.
Mērķis:
Iegūt pamatzināšanas par sejas un žokļu iekaisuma procesu un traumu diferenciālo diagnostiku, neatliekamo palīdzību, ārstēšanas vietas un metodes izvēli.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Siekalu dziedzeru un izvadu saslimšanas. Siekalu dziedzeru, asinsvadu un limfmezglu topogrāfiskā anatomija sejas un žokļu rajonā, biežākās operācijas.Lekcijas1.00auditorija
2Nespecifiska strutaina infekcija sejā. Specifiskie iekaisuma procesi sejas – žokļu rajonā. Pacientu vēstures noformēšanas prasības.Lekcijas1.00auditorija
3Odontogēno iekaisuma procesu topogrāfiskā anatomija un ķirurģiskās pieejas. Sejas un žokļu rajona abscesi un flegmonas. Periostīti un osteomielīti.Lekcijas1.00auditorija
4Odontogēnie augšžokļa sinusīti. Oroantrālās fistulas. Žokļu un mīksto audu cistas. Odontogēni limfadenīti.Lekcijas1.00auditorija
5Sejas-žokļu traumas, klasifikācija, statistika, dg. un ārstēšanas principi. Brūču ārstēšanas principi. Apakšžokļa lūzumi, klīniskā aina, ārstēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
6Sejas vidējās zonas lūzumi, klīniskā aina, ārstēšanas principi. Sejas un žokļu rajona traumu komplikācijas.Lekcijas1.00auditorija
7Deniņu-apakšžokļa locītavas topogrāfiskā anatomija. Deniņu-žokļa locītavas saslimšanas un traumas: klasifikācija, etiopatogenēze, dg. un ārstēšanas principi; izmežģījumi un lūzumi. Sāpju-disfunkciju sindroms; diska bojājumi, artrīti un osteoartroze; kontraktūra un ankiloze.Lekcijas1.00auditorija
8Ortognātiskā ķirurģija.Lekcijas1.00auditorija
9Vispārējā un lokālā pacienta izmeklēšana pirms mutes dobuma operācijām. Aseptika un antiseptika ķirurģiskajā stomatoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Nespecifiska strutaina infekcija sejā. Aktinomikoze, tuberkuloze, sifiliss un lepra sejas - žokļu rajonā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Periapikāli abscesi. Periostīti, žokļu osteomielīts. Sejas - žokļu rajona abscesu un flegmonu klīnika, diagnostika un ārstēšana. Limfadenīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Oro-antrālas fistulas, odontogēni augšžokļa sinusīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Siekalu dziedzeru un izvadu saslimšanu diagnostika un ārstēšana. Žokļu un mīksto audu cistas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Seminārs. Iekaisuma procesi sejas un žokļu rajonā. Slimības vēstures prezentācija. Jaunākās literatūras dati un rekomendācijas par mutes un sejas žokļu rajona infekciju izraisītājiem un antibakteriālo terapiju.Nodarbības1.00auditorija
15Sejas - žokļu rajona lūzumu klīniskā un rentgenoloģiskā diagnostika. Apakšžokļa lūzumu ārstēšana. Sejas brūču ārstēšana un komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Sejas vidējās zonas lūzumu ārstēšanā. Sejas traumu komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Pacienta ar deniņu – žokļa locītavas patoloģiju izmeklēšana, ārstēšanas metožu izvēle. Ķirurģiskas metodes deniņu – žokļa locītavas traumu un saslimšanu ārstēšanā. Ortognātiskā ķirurģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Seminārs. Traumas sejas un žokļu rajonā. Slimības vēstures prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla gatavošanās teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana. Kurējamo pacientu apskate, novērošana dinamikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā pasniedzējs novēro un vērtē studējošā komunikācijas spējas un attieksmi pret pacientiem, pasniedzējiem, grupas biedriem un citu medicīnas personālu. Pirms katras nodarbības notiek īsa diskusija par tēmu. Pasniedzējs uzdod jautājumus par teoriju, sagaidot mutiskas atbildes. Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās: pacientu apskate un izmeklēšana, ķirurģisko operāciju novērošana un asistēšana. Klīniskais darbs, ko students veicis praktiskajās nodarbībās regulāri jāatspoguļo "Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", savlaicīgi jāsaņem paraksts no pasniedzēja. Katrs students uzraksta pacienta slimības vēsturi, kuru demonstrē attiecīgajā seminārā. Eksāmena saturs (1. daļa eksāmenam "Mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", pārbaudījums notiek pēc 9. semestra): 1) mutiskas atbildes uz teorētiskiem jautājumiem, 2) atbildes uz jautājumiem par aprakstītu klīnisku gadījumu bez iepriekšējas sagatavošanās, 3) rentgena attēla atpazīšana un analīze, 4) medikamenta nozīmēšana ar receptes izrakstīšanu (konkrēts medikaments, devas, ievadīšanas veids), 5) semestra laikā paveiktā klīniskā darba vērtējums, kas atspoguļots "Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", diskusija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs izklāstīt pamatzināšanas par sejas un žokļu rajona iekaisuma slimību un traumu veidiem, to rašanās mehānismiem, diagnostikas un ārstēšanas principiem.
Prasmes:Nostiprinātas pacientu lokālās un vispārējās izmeklēšanas prasmes (palpācija, auskultācija). Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs ievākt mērķtiecīgu anamnēzi un klīniski izmeklēt pacientu ar sejas - žokļu rajona iekaisumiem un traumām, noteikt pagaidu diagnozi, nosūtīt rentgenoloģiskai un citai papildus izmeklēšanai, interpretēt rentgenoloģisko ainu un laboratorijas izmeklējumus, noteikt ārstēšanas vietu. Traumu gadījumos sniegt neatliekamo palīdzību un uzlikt pagaidu imobilizāciju, nosūtīt pacientu specializētai ārstēšanai uz atbilstošu iestādi. Pratīs veikt intraorālas incīzijas un nozīmēt medikamentozo terapiju.
Kompetences:Izmanto apgūtās zināšanas par traumām un iekaisuma procesiem sejas un žokļu rajonā, lai noformulētu diagnozes un diferencētu no citām saslimšanām. Spēj analizēt izmeklējumu datus un izvērtēt pacienta ārstēšanas iespējas vispārējā zobārsta praksē, pēc vajadzības veikt ārstēšanu. Demonstrē neatliekamās palīdzības principu, veic pagaidu imobilizāciju, nozīmē medikamentozu terapiju. Spēj novērtēt nepieciešamību un nosūtīt pacientu tālākai ārstēšanai pie speciālista.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dentalmammoth.com
2Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J. Peterson, E. Ellis III, J.R. Hupp, M.R.
3Oral and Maxillofacial Infections / R.G.Topazian, M.H.Goldberg, J.R.Hupp / 4th edition / W.B.Saunders Company, 2002
4Maxillofacial Injuries / Edited by J.L1.Williams 2nd edition / Churchill Livingstone 1994 Tucker, 4th edition / Mosby, St. Louis, 2003
Papildus literatūra
1Surgical Approaches to the Facial Skeleton, 2nd edition, / E.Ellis III, M.F.Zide/ Lippincot Williams &Wilkins, 2006
Citi informācijas avoti
1Journal of Oral and Maxillofacial Surgery