Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Ilze Akota
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Studentam jāiegūst pamatzināšanas par biežāk sastopamajām deformējošām saslimšanām mutes, sejas un žokļu rajonā, par to ārstēšanai lietojamām metodēm.

Priekšzināšanas

anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot izklāstīt iegūtās pamatzināšanas par sakodiena anomālijām un skeletālām deformācijām sejas un žokļu rajonā, mīksto audu anomālijām mutes dobumā, iedzimtām lūpu un aukslēju šķeltnēm, to ārstēšanas metodēm.

Prasmes

studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atšķirt mutes dobuma anatomisko struktūru normālu funkciju no patoloģiskās, atpazīt iespējamo anomālijas esamību mutes, sejas un žokļu rajonā, klīniski novērtēt velofaringeālo funkciju bērniem ar dažādām šķeltņu formām, identificēt nepieciešamību nosūtīt pacientu ārstēšanai pie speciālista.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti izpratīs sejas un žokļu rajona deformāciju ietekmi uz indivīda runu un valodas attīstību, audiologopēdijas speciālista iespējas kompleksajā ārstēšanā un nepieciešamību nosūtīt ārstēšanai pie citiem speciālistiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsIlze Akota, Aldis Rozenblats, Kalvis Pastars